Fondacija “Želim ti proljeće” iz Danilovgrada je jedna od šest organizacija čiji je projekat ove godine podržan kroz konkurs za nevladine organizacije koji raspisuje opština Danilovgrad.

Budžetom Opštine Danilovgrad za 2019. godinu bila su opredijeljena sredstva za fnansiranje projekata/programa  nevladinim orgnizcijama u iznosu od 12.000.00 €.

Fondacija “Želim ti proljeće” će realzivati projekat “Poligon igralište – socijalna interakcija”. Opredijeljenja sredstva kroz konkurs su 1 200€.

Nevladina Fondacija “Želim ti proljeće” osnovana u junu 2017 godine sa ciljem podrške djeci i mladima ometenim u PMR radi liječenja, rehabilitacije, lakše integracije i osposobljavanje za samostalan život.

Nevladinu fondaciju “Želim ti proljeće” možete kontaktirati putem Facebook stranice na sledećem linku