Connect with us

Društvo

Gdje u slučaju razornog zemljotresa? Opština ima plan!

Opština Danilovgrad zajedno sa svojim Sekretarijatima pripremila je Nacrt plana Zaštite i spašavanja od zemljotresa. U ovom planu razrađene su situacije i reagovanja u slučaju zemljotresa

Published

on

Lokacije za evakuaciju, Foto PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD ZEMLJOTRESA OPŠTINE DANILOVGRAD

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Plan koji se može pogledati na sledećem linku, predstavlja dokument na 117 strana u kojem se kroz tri posebne glave, predstavlja opština Danilovgrad sa svojim demografskim, geografskim, privrednim  i vanprivrednim objektima i ustanovama dok je opisana i sveukupna analiza seizmičkog hazarda i rizika. U planu je razrađena i predstavljena nadležnost i lanac komande opštinskih službi, preduzeća, ustanova, koordinacija sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i službama a predstavljen je i plan edukacije stanovništva.

Kako bi se kreirala ova vrsta plana i utvrdili koraci u reagovanju u Planu je korišten scenario zemljotresa. U planu se navodi da se bira karakteristični zemljotres, tj. predvidi scenario koji je za datu zajednicu najteži.

Uobičajeno, kako se navodi u dokumentu, odabere se jedan ili više reprezentativnih zemljotresa koje mogu generisati već poznata seizmogena žarišta u bližoj ili široj okolini zajednice.

Mjerodavni zemljotres bira se tako da njegova magnituda odgovara maksimalno očekivanim uticajima prema analizi seizmičkog hazarda. Za tako odabrani zemljotres, proučavaju se mogući efekti, kako fizički tako i funkcionalnii određuje najgori scenario koji predstavlja podlogu za planiranje odgovora službi i cijelog društva .

Za razvijanje scenarija zemljotresa i potrebe izrade Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa u opštini Danilovgrad razmatrano je šest potencijalno mogućih zemljotresa generisanih u okolnim (lokalnim) i daljim seizmogenim zonama.

Za najgori scenario, kako se navodi u Planu, oko 25% stanovnika opštine bilo bi u nekoj vrsti potrebe za humanitarnom pomoći. Ipak, procjena pokazuje da bi u slučaju jakog zemljotresa neposredni odgovor mogao predstavljati logistički zahtjevan poduhvat zbog potencijalnih šteta u susjednim opštinama.

U svim prostorno planskim dokumentima opštine, kako se savjetuje u ovom Planu, treba voditi računa da se obezbijede dovoljni prostori za formiranje privremenih naselja na rezervisanim prostorima (zelenim površinama, u sportskim objektima i sl.).

Radi pravilnog shvatanja prezentovanog materijala vezanog za povredljivost najizloženijih elemenata u zemljotresu i ocjenu seizmičkog rizika neophodno je naglasiti sledeće: Da je zemljotres prirodna pojava nepredvidljivog karaktera i da se svaka studija vezana za predviđanje mogućih posljedica zemljotresa mora sagledavati u okviru vjerovatnoće događanja scenarija. Probabilistički pristup podrazumijeva i mjere odstupanja Odstupanja nastaju kao posljedica:-same nepoznate prirode zemljotresa, -uvedenih pretpostavki u modelovanju efekata zemljotresa.

U planu su razrađene nadležnosti opštinskih službi, preduzeća, ustanova, koordinacija sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i službama a planirana je i edukacija stanovništva.

U planu su predstavljeni ljudski i materijalni resursi koji bi bili na raspolaganju u slučaju razornog zemljotresa: obučena lica, objekti, vozila, mašine, otvoreni prostori i sl.

Cijeli Plan se može pogledati na sledećem linku

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE GRAĐANA U SLUČAJU ZEMLJOTRESA

Zemljotres nastaje kao poslijedica tektonskih pomjeranja unutar zemljine kore i ispod njene površine, što za posljedicu ima oslobađanje kinetičke energije koja svojim kretanjem kroz zemljinu koru dovodi do podrhtavanja tla.

Upravo ovo podrhtavanje prouzrokuje velike ljudske i materijalne štete. Podrhtavanja tla u seizmički aktivnim područjima su stalna. Često ljudska čula ne mogu da ih registruju, već se njihova pojava registruje posebnim uređajima (seizmografima).

Veoma je važno građane edukovati i uputiti šta treba raditi u slučaju zemljotresa. Upravo ovim uputstvom ćemo se osvrnuti na pravila reagovanja prije pojave samog zemljotresa, za vrijeme i poslije zemljotresa na određenom području.

Šta uraditi prije zemljotresa?

Provjeriti sve potencijalne opsanosti u kući, školi, na radnom mjestu:

Provjeriti stabilnost i pričvrstiti sve viseće elemente u objektu stanovanja (police, lusteri , držači za zavjese, ventilatori, viseći ukrasi…),
Izbjegavati postavljanje ormara, polica, slika, ogledala iznad mjesta gdje ljudi borave ili spavaju,
Ukloniti sve nepotrebne zapaljive materijale iz objekta stanovanja.


Prepoznati sigurna mjesta u objektu i van njega:


U kući, stanu, školi odrediti jedno ili više sigurnih mjesta za sklanjanje u slučaju zemljotresa,
Voditi računa da se prilikom sklanjanja ne nalazite u blizini staklenih površina i pregradnih zidova,
Na otvorenom prostoru boraviti što dalje od zgrada, drveća, telefonskih i električnih vodova, mostova, tunela i sl.

Na dohvat ruke imati spremno:


Baterijsku lampu, tranzistorski prijemnik sa rezervnim baterijama, mobilni telefon, pribor za prvu pomoć, ljekove, identifikaciona dokumenta, PPaparat, višenamjenski nožić, vreću za spavanje…,
Manju količinu konzervirane hrane i vode za piće.


Vršiti neprekidnu edukaciju:

Kontinuirano unapređivati znanja i vještine za postupanje u slučaju javljanja zemljotresa,
Edukovati učenike svih uzrasta o postupanjima u slučaju zemljotresa,
Izvoditi evakuacione vježbe u skladu sa planom evakuacije školskih i predškolskih ustanova,
Aktivno učestvovati u aktivnostima od značajaza zajednicu koje mogu unaprijediti reagovanje u slučaju zemljotresa…

Šta uraditi za vrijeme dejstva zemljotresa?

Ukoliko se za vrijeme zemljotresa nalazite u zatvorenom prostoru:

Ostanite mirni i prisebni. Ne dozvolite da vas obuzme panika, jer će te loše prosuđivati i možda ugroziti sopstveni život. Budite svjesni da su neki zemljotresi samo početni potresi i da mogu da nastupe ubrzo jači potresi.
Nađite zaklon na bezbjednim mjestima u kući kao što su: nadvratnici, noseći zidovi,u neposrednoj blizini čvrstog namještaja… Na tim mjestima ostanite dokle god opasnost traje. Središta prostorije su nebezbjedna mjesta i nipošto ne smijete ostati u njima.
Ne bježite. Bježanjem za vrijeme trajanja potresa ugrožavate sami sebe.
Udaljite se od staklenih površina, spoljnih zidova i vrata. Sklonite se na mjestima na kojim nema visećih predmeta.
Ukoliko ste u krevetu, spustite se pored kreveta i zaštitite glavu.
Ostanite u objektu za vrijeme trajanja potresa. Nova istraživanja su pokazala da se ljudi najviše povređuju, pokušavajući da pobjegnu iz objekta.
Stepenište i liftovi su nebezbjedna mjesta i treba ih izbjegavati
.
Ukoliko ste u javnom objektu (škola, preduzeća, tržni centri, centar za rekreaciju ili prodavnica), ostanite mirni i izbjegavajte mjesta masovne evakuacije (izlaze) dok traje potres.
Budite svjesni mogućnosti nestanka električne energije i da se tom prilikom mogu upaliti alarmi i protivpožarni sistemi, što može zbuniti zatečene ljude.

Ukolko se za vrijeme zemljotresa nalazite na otvorenom prostoru:

Sklonite se od zgrada, mostova, tunela, ulične rasvjete, električnih stubova i kablova. Najveća je opsanost u blizini građevina, na izlazima i uz spoljne zidove.
Ukoliko ste na ulici vodite računa o objektima koji mogu pasti na vas,kao što su dimnjaci, crijepovi sa krovova, slomljena stakla, limovi i sl.
Zaštitite glavu rukama ili nekim predmetom (torbom, tašnom…).
Ostanite na mjestu do zvaničnih uputstava.

Ukoliko se za vrijeme zemljotresa nalazite u vozilu u pokretu:


Zaustavite se na bezbjednom mjestu i ostanite u vozilu.
Izbjegavajte zaustavljanje u blizini zgrada, drveća, nadvožnjaka, električnih stubova i kablova.
Nastavite oprezno nakon prestanka zemljotresa. Izbjegavajte mostove, puteve, vijadukte, tunele, rampe koji su možda oštećeni u zemljotresu, kao i lokacije koje su evidentirane kao rizične na klizišta i odrone.

Šta uraditi nakon zemljotresa?

Ukoliko se nađete pod ruševinama:


Ne paničite, ostanite prisebni.
Ne palite šibicu.
Ne krećite se. Ukoliko morate svedite kretanje na minimum.
Prekrijte usta maramicom ili nekom tkaninom.
Udarajte o metalnim predmetima kako bi vas spasilački timovi lakše locirali i pronašli.
Ukoliko imate pištaljku ili neku zvučnu sirenu koristite je.Izbjegavajte da vičete osim u slučaju krajnje opcije, jer vikanjem udišete vazduh koji je pun prašine što vam može pogoršati stanje.
Pokušajte da se orijentišete i pronađete izlaz.
Ukoliko ste pritisnuti lakšim materijalima, pokušajte ih odstraniti.
Štedite snagu jer možete boraviti duži period pod ruševinama.

U ostalim situacijama:

Budite spremni na dodatne potrese. Ako je objekat oštećen, zbog mogućnosti nastanka jačeg zemljotresa, napustite ga smireno, bez panike i po redu. Prvo treba evakuisati majke sa djecom, zatim stare, bolesne i osobe sa invaliditetom.
Ponesite sa sobom najvažnije stvari.Ukoliko se nalazite u oštećenom objetu i osjećate miris gasa ili vidite prekinute kablove, ne palite svjeće i šibice, zbog opasnosti od požara i eksplozija.
Isključite električnu energiju naglavnoj sklopci, zatvorite plini vodu na glavnom ventilu.
Provjerite da li je neko povrijeđen.
Ne pomjerajte ozbiljno povrijeđene osobe.
Koristite telefon samo u slučaju nužde kako se telefonske linije ne bi opteretile.
Ne koristite vozila jer su putevi potrebni spasilačkim timovima.
Izbjegavajte ulazak u kuću/stan, pogotovo ako postoje oštećenja.
Pijte samo flaširanu vodu jer postoji mogućnost oštećenja vodovodne mreže i njene kontaminacije.
Ne ometajte rad spasilaca i izbjegavajte ulazak ispod ruševina koje nisu obezbijeđene.
Pratite uputstva nadležnih organa i po njima postupajte.
Ukoliko dođe do pojave požara, pokušajte da ga ugasite i obavjestite lokalnu službu zaštite i spašavanja.
Ukoliko je potrebno i ukoliko ste u mogućnosti, pridružite se timovima za spašavanje iz ruševina i uključite se u potragu i pružanje pomoći nastradalim pod ruševinama srušenih objekata.

Ostavite komentar

Leave a Reply

Društvo

TELEKOM Montenegro business run – najveći team building dogadjaj u crnoj gori

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Dogadjaj koji je namijenjen društveno – odgovornim kompanija sa ciljem promovisanja takmičarskog i timskog duha, brige o zdravlju zaposlenih, te jačanju kontakta sa poslovim saradnicima u jednom neformalnom okruženju

U okviru vinogradarskog kompeksa na Šipčaniku “Multisport Akademija Mayer” i “Business Support centar” organizuju 16.juna 2022.godine “III Telekom Montenegro Business Run“, najveći tim bilding događaj u Crnoj Gori.

Osnovni cilj ovog sportsko-poslovnog dogadjaja je usmjeren na društvenu aktivnost zaposlenih, te bolju interpersonalnu komunikaciju, kako zaposlenih unutar kompanije, tako i medju kompanijama. Namjera organizatora je da kroz osnovne prednosti sporta, kao što su takmičarski i timski duh podstaknu komunikaciju i umrežavanje sa kolegama iz drugih kompanija, ali i doprinese zdravlju zaposlenih.

Partner trke je kompanija Telekom, koja je prepoznala značaj trke i ono šta ona nudi svim Kompanijama. Domaćin trke su „Plantaže“ a.d., a pozvani su da učestvuju svi zaposleni u javnom i privatnom sektoru. Centalni dogadjaj predstavlja trka na 5 km, dok je nakon trke planiran koncert. Ako ste kompanija koja brine o zdravlju svojih zaposlenih, ne smijete propustiti najveći tim bilding dogadjaj u Crnoj Gori. „Telekom Montenegro business run“ nije samo trka posle posla, već priča koja se prenosi i nakon trke i želje da se učestvuje i sledeće godine.

This slideshow requires JavaScript.

Trend trčanja polako je stigao i u našu zemlju. Trčati mogu svi, a ko ne može, dovoljno je da prošeta i time da doprinos svojoj ekipi. Iz tog razloga „Telekom Montenegro Business run“ okuplja poprilično široko broj učesnika – stare i mlade, žene i muškarce, one takmičarski nastrojene ili one koji se po prvi put rekreiraju.

5 RAZLOGA DA SE PRIJAVITE

  1. Ojačajte timski duh.
  2. Motivacija za uspjeh i pobjedu.
  3. Novi poslovni i privatni kontakti.
  4. Briga o zdravlju zaposlenih.
  5. Svaki učesnik dobija startni paket.

Učestvovanje na dogadjaju kao što je “Telekom Montenegro Business Run” predstavlja oblik društveno odgovornog poslovanja. Svaka kompanija prijavljuje jedan tim koji se sastoji od minimum 3 zaposlena, a ograničenja u broju prijava ne postoje. Pobjednik na trci je ona kompanija koja ima najmanje zbirno vrijeme od najbrža 3 zaposlena. Naravno, smisao trke je prije svega dobro druženje i zabava.

Statistika je pokazala da CEO koji završi MARATON IMA 8% veće PRIHODE u svojoj kompaniji (u prosjeku).

Mark Cukerberg je prepoznao značaj trčanja i to sa zaposlenima i pokrenuo je kampanju “A year of running“, koja promoviše 365 pretrčanih milja za godinu dana!

Započnite i vi svoju “5K” strategiju na Telekom Montenegro Business Run 2022. Sa kolegama je lakše i zanimljivije. Neka najbolji tim pobijedi.

Svaki učesnik dobija bogat startni paket koji uključuje medalju, majicu, bon za večeru i startni broj sa čipom. Nakon trke ga očekuje večera, piće i žurka. Dobra zabava, muzika i kvalitetno piće su zaštitini znak “After run” žurki, jer pobjedu treba nazdraviti uz nagrade, ples i druženje sa kolegama. Više infomacija o ovom izuzetnom dogadjaju možete pronaći na sajtu https://www.montenegrobusiness.run/ ili na kontakt telefon 067 51 80 80.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Zodijakov opus slika izložen u Centru za kulturu Danilovgrad njegova je najintimnija biografija

Published

on

By

Izvor opština Danilovgrad

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Opus slika Božidara Pavićevića Zodijaka, koji je predstavljen na izložbi u Centru za kulturu Danilovgrad, njegova je najintimnija biografija i ne postoje riječi koje bolje mogu od tog izbora, izraziti likovnost, njegovu senzaciju, beskrajnu svestranost i energiju.

To je saopšteno na otvaranju izložbe slika Božidara Pavićevića Zodijaka, koja je upriličena u holu Centra za kulturu Danilovgrad, u okviru programa povodom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore.

Predsjednica Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, kazala je da je Božidar rođen u Danilovgradu gdje je živio i stvarao.

„Uvijek je govorio da je Danilovgrad njegov zavičaj, specifičan po različitostima malim i velikim, po dobrim i britkim ljudskim osobinama. Grad Danilovgrad, koji je imao ogroman zamajac od davnina, grad koji je znao samo da priča, ako ima dovoljno sluha za sve te njihove priče, govorio je Zodijak. Rijeka Zeta i njegovi mostovi su tragovi jači od svih nas. Zato neka grad Danilovgrad nikad ne zaboravi našeg Boža, neponovljivu ličnost koja je imala snage da nas inspiriše, povede i kreativno sugeriše onaj stav koji mu život nameće“, rekla je Kovačević.

Podsjetila je da je Božidar dobitnik više nagrada, ali da izdvaja onu koja mu je, kako je kazala najdraža, a to je Nagrada 9. decembar, svog rodnog grada.

„Kada sam pitala Boža jednom prilikom da li bi svoj atelje preselio u neki drugi grad, Božo mi je rekao „ne, moja je radost tu, tu je moj korak djetinji, a rekao sam sve je blizu ako čovjek hoće“, rekla je Kovačević.

Ćerka Zodijaka Milica Pavićević kazala je da ne može da govori o stvaralaštvu njenog oca bez snažnih emocija.

„Posebno kad u drugačijem okruženju posmatram život moje porodice, jer ove slike jesu to. Zodijakov opus izložen u Centru za kulturu Danilovgrad, njegova je najintimnija biografija. Ne postoje riječi koje bolje mogu, od ovog suptilnog izbora, izraziti likovnost i njegovu senzaciju, beskrajnu svestranost i energiju. Opisivao je događaje, trag, um, rođenje i stradanje, ljubav, misao iznad svega i birao mjesto u našem domu u kojem će različiti izrazi živjeti sa nama“, rekla je Pavićević.

Sve je, kako je dodala, dobilo smisao.

„Za nas i konačni i beskonačni i neraskidivi. Za vas, draga publiko, jedno drugačije, možda najljepše druženje sa Zodijakom“, navela je Pavićević.

Predstavnica Centra za kulturu Danilovgrad, Božidarka Beba Popović, citirala je Zodijaka rečenicom koju je napisao „slikar ne treba da radi ono što vidi, već ono što će biti viđeno“.

„Centru za kulturu Danilovgrad čini čast i zadovoljstvo što smo sa porodicom Božidara Pavićevića Zodijaka sa posebnim uvažavanjem i sjetom upriličili ovu izložbu i tim gestom se makar odužili, podsjetili javnost na ovog značajnog crnogorskog umjetnika koji je nesumljivo ostavio veliki trag u likovnoj umjetnosti u Crnoj Gori“, navela je Popović.

Poručila je da izložba dokazuje to da djela velikog umjetnika uvijek žive i poslije njega.

Božidar Pavićević Zodijak rođen je 1948. godine u Danilovgradu. Srednju umjetničku školu je završio u Herceg Novom, a studirao je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Bio je član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Bio je svestran. Kreativnost i imaginaciju je, pored slika, crteža, scenografije i karikature ispoljavao u grafičkom dizajnu. Njegova djela su izlagana u Italiji, Kubi, a posebno je bio zastupljen na prostorima bivše Jugoslavije, a najviše u Beogradu. Izlagao je i u svim gradovima Crne Gore, a najviše u svom rodnom Danilovgradu. Dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih i domaćih nagrada. Preminuo je 2015. godine.

U muzičkom dijelu programa nastupile su Mila Nikić, vokalna solistkinja i Iva Uskoković violončelistkinja, a publika može posjetiti izložbu radnim danima od 10 do 14 sati i od 18 do 20 sati do 17. juna.

NASTAVI SA ČITANJEM

Najčitanije