Informativne sesije na kojima će privatne firme, lokalne samouprave ili javna preduzeća, licencirani organizatori obrazovanja odraslih, nevladine organizacije i drugi entiteti za sprovođenje programa obuke za nezaposlene moći da saznaju kako da konkurišu za bespovratna sredstva Kraljevine Norveške za sprovođenje projekata stručnog osposobljavanja biće održane u ponedjeljak, 23. decembra u Pljevljima i u utorak, 24. decembra u Bijelom Polju.

Stručno osposobljavanje za najmanje 60 nezaposlenih lica i zapošljavanje bar 30, u manje razvijenim opštinama Crne Gore, podržava Kraljevina Norveška kroz projekat “Norveška za vas – Crna Gora” sa 150.000 evra, u okviru javnog poziva za organizovanje stručnih obuka, koji je otvoren do 30. januara 2020. godine.

Osnovni cilj ovog poziva je da doprinese zapošljavanju ranjivih grupa, kroz povećanje kompetencija za najmanje 60 nezaposlenih osoba, organizovanjem stručnih obuka i zapošljavanjem najmanje 30 polaznika obuke. Polaznici programa obuke mogu biti sva nezaposlena lica sa teritorije 16 opština obuhvaćenih projektom „Norveška za vas – Crna Gora“.

Zainteresovani mogu podnijeti prijedlog projekta za dodjelu bespovratnih sredstava u visini od 5.000 do 30.000 evra za organizovanje obuka od dvoje do 12 polaznika, od kojih polovina treba da dobije zaposlenje. Detaljni kriterijumi javnog poziva i dokumenta za podnošenje prijave nalaze se na sajtu projekta www.norveskazavas.me. Informativne sesije na kojima će svi zainteresovani moći da dobiju pojašnjenja i detaljnije informacije biće održane prema utvrđenom rasporedu:

Ponedjeljak, 23. decembar 2019, Pljevlja, Hotel Franca (Mila Tošića bb), sa početkom u 12.00 časova,

Utorak, 24. decembar 2019, Bijelo Polje, Hotel Franca (Muniba Kučevića bb), sa početkom u 10.30.

 Projekat “Norveška za vas – Crna Gora” ima za cilj da doprinese ujednačenom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore, kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, podršku socijalnoj koheziji i unaprijeđenje lokalne infrastrukture u manje razvijenim opštinama Crne Gore. Projekat finansira Kraljevina Norveška sa 1,4 miliona evra, a aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).