Connect with us
Centar za kulturu Danilovgrad organizuje izložbu Nataše Đurović Centar za kulturu Danilovgrad organizuje izložbu Nataše Đurović

Kuliranje

Program rada JU Centar za kulturu Danilovgrad za 2021. godinu

Centar za kulturu je svoj Program rada za 2021. godinu, zbog aktuelne epidemiološke situacije u Crnoj Gori i svijetu planirao...