Autorsko veče Milosava Miška Prelevića

Galerija fotografija sa autorske večeri Milosava Miška Prelevića, koje je održano 11. oktobra u Centru za kulturu Danilovgrad.