Kuliranje (Page 5)

Ukinut je internet kakav znamo!

„Net neutrality“, odnosno neutralnost interneta je  ukinuta u SAD. Glasovima odgovornog tijela (3-2) Federalna…

Prvi rođendan DG PUB

Sjutra 12.12.2017. je  prvi rođendan DG PUB-u Prenosimo njihovu objavu sa Facebook stranice DG…