Intervju Marina Kljajević

Bližimo se kraju 2019. godine – godine jubileja, nagrada i uspjeha. Sportska udruženja, fudbalski klub „Iskra“, poljoprivredna gazdinstva, mali privrednici, nevladine organizacije, pojedinci ali  i javne ustanove su u godini za nama upisale niz značajnih pobjeda i rezultata. Godina će definitivno, u istoriji Danilovgrada, biti upamćena kao jedna od produktivnijih.

Najbolji svjedok prethodnom su pregaoci iz Udruženja „Rastimo zajedno“. Uvijek nasmijani, inovativni i spremni za rad i druženje, u 2019. godini su uspjeli pokrenuti niz projekata, zaposliti svoje članove ali i ono najvažnije, najljudskije,  uspjeli su pružiti mogućnost jednakosti.

Stoga smo danas odlučili razgovarati sa predsjednicom Udruženja „Rastimo zajedno“, Marinom Kljajević, koja će nam predstaviti rad udruženja, misiju i viziju daljeg razvoja ali i ono šta njoj daje snagu da radi sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju.

Prije svega hvala na vremenu koje ste izdvojili za portal Volim Danilovgrad i naše pratioce. Godina je krunisana nagradom „9. Decembar“, najvišim priznanjem koju Opština dodjeljuje za istaknut rad i pozitivan društveni uticaj. Recite nam, šta je to sve to prethodilo ovoj nagradi u godini za nama.

Ova nagrada je krunisala uspješnu 2019. godinu. U prethodnom periodu, ono što je bilo od izuzetnog značaja za našu organizaciju, jeste dobijanje licence za savjetovanje, čemu je prethodilo zaposlenje jednog stručnog lica-psihologa u stalnom radnom odnosu.

Pored toga, naši projekti su podržani od Ministarstva prosvjete, Ministarstva Kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ZZZCG-Grant šema i od Opštine Danilovgrad, preko kojih obezbjeđujemo djeci i mladima sa smetnjama u razvoju razne aktivnosti i stručne tretmane, a sve u cilju da poboljšamo njihovo psiho-fizičko stanje i kvalitet života.

Zatim smo nastavili saradnju sa brojnim ustanovama, poput OŠ ,, Vuko Jovović“, JPU ,, Irena Radović“ i OŠ ,, Njegoš“ kroz organizovanje tradicionalnog maskenbala, revija, okruglih stolova… Uspjeli smo da zaposlimo 6 OSI, i smanjimo stopu nezaposlenosti sa evidencije Biroa rada-ZZZCG.

Sve ovo je doprinjelo tome da lokalna uprava prepozna naš trud i rad, koji se tiče ove ranjive društvene kategorije,i dodijeli nam ovu najprestižniju nagradu. 

Najprije su djecu vodili u Resursni centar 1. jun. Vremenom, roditelji su došli na ideju da se baš u Danilovgradu osnuje udruženje koje će voditi brigu o djeci sa smetnjama u razvoju. Ko je sve pomogao početke i koliko su danas roditelji uključeni u planiranje i rad Udruženja?

Udruženje je osnovano 2007. godine. Osnovala ga je grupa roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, vodeći se zajedničkim ciljem i misijom da unaprijede i poboljšaju kvalitet života svoje djece.

Na samom početku, Udruženje je brojalo 7 članova, a stručne termine su održavali jednom nedeljno  u iznajmljenim prostorijama Crvenog krsta.

Nedugo zatim, NVO je prestao sa radom, sve do 2013. godine kada su se opet udružili roditelji djece i mladih sa smetnjama u razvoju i obnovili rad Udruženja, uz podršku  Opštine Danilovgrad koji su nam i dan danas najveća podrška u radu.

Nekoliko puta godišnje organizuju se sjednice u kojima prisustvuju svi roditelji i na njima oni imaju priliku da iznose svoja zapažanja, sugestije, kritike i pohvale, a na osnovu toga se donose odluke o daljem radu udruženja.

,,Obučavanje, zapošljavanje mladih lica sa smetnjma u razvoju"
Foto Facebook stranica Udruženja Rastimo zajedno

Na jako ste značajnoj i zasigurno nezahvalnoj poziciji u Udruženju. Šta to za Vas lično predstavlja i koliko Vam dozvoljava da se posvetite stvarima van posla.

Predstavlja mi veliko zadovoljstvo. Radim jedan human rad koji iziskuje mnogo vremena, truda i ljubavi. Osim ovog posla pomažem suprugu i kćerci oko njihovih privatnih preduzeća, tako da mi dio slobodnog vremena bude usmjeren na brigu o mojoj drugoj kćerci koja takođe ima smetnje u razvoju.

Primjećuje se da je dobar dio aktivnosti fokusiran na izradu rukotvorina i predmeta domaće radinosti. Pored razvoja motoričkih funkcija i kreativnosti, otvara se mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja profita. Koliko ste zadovoljni ostvarenim rezultatima i koje se to još aktivosti sprovode sa članovima udruženja?

Stvorili smo jedan kontinuiran rad sa mladima sa smetnjama u razvoju koji već 4 godine pohađaju radno-terapijsku radionicu. Pravimo razne ukrasno-upotrebne predmete, pa smo došli na ideju da preko projekta ZZZCG-Grant šema dodatno razvijemo radionicu, tako što smo zatražili lasersku mašinu za graviranje i sječenje.

Projekat je podržan, tako da našu radionicu krasi ova mašina i koja nam omogućava veći izbor radova. Tako da smo sa te strane zadovoljni ostvarenim rezultatima, a vidi se i po komentarima na društvenim mrežama na kojima promovišemo dio našeg rada.

Pored radno-terapijske radionice, naši članovi se aktivno bave sportom pod vođstvom instruktora. Takođe, imaju priliku da pohađaju psihološke i defektološke radionice, te i da imaju tretmane fizioterapeuta. U saradnji sa Savezom ,, Naša incijativa“ naši članovi su imali priliku da pohađaju slikarske, recitatorske i muzičke radionice.

Uskoro počinjemo i sa glumačkim radionicama, koje će pohađati naši članovi uz pomoć djece iz OŠ ,, Vuko Jovović“, a za nekoliko mjeseci će biti realizovana predstava. Ovu aktivnost  finansira Ministarstvo kulture.

Ima li mjesta zadovoljstvu posle svega što ste postigli, odnosno da li postoje novi izazovi i planovi za budućnost?

Pa za sada smo prezadovoljni postignućima, jer sve što smo u prethodnom periodu zamislili to se i ostvarilo.

U narednom periodu razmišljamo o otvaranju štanda u našoj Opštini, na kojem bismo izložili ukrasno-upotrebne predmete iz naše radionice. Na taj način bi sugrađani mogli bliže da se upoznaju sa našim radom.

Osim toga, planiramo da naši članovi prođu kroz još obuka kako bi postali spretniji i edukovaniji za dalji rad koji će im biti neophodan kod raznih poslodavaca. Zatim, planiramo i nakon isteka projekta od ZZZCG zapošljavanje najmanje 2. mladih lica sa invaliditetom na najmanje 9 mjeseci.

Prethodnih godina smo imali priliku posjetiti Vas i na brojnim sajmovima. Da li možemo očekivati isto i ovoj godini?

Naravno, pripremamo se za izložbu radova koja će biti organizovana 20. decembra u  Delta City Podgorica.

Svi radovi su inspirisani novogodišnjim motivima, pa bih iskoristila priliku da pozovem sve ljude dobre volje da posjete naš štand, i da kupovinom naših ukrasno-upotrebnih predmeta pomognu radu našeg udruženja.

 

Kako djeca i mladi iz Udruženja prihvataju mnoštvo aktivnosti?

Sa oduševljenjem. Posebno su zainteresovani za sportske aktivnosti, što nas motiviše da u narednom periodu konkurišemo opet na razne projekte u kojima ćemo im obezbjediti da budu uključeni i dalje u sportske aktivnosti.

Takođe, gluma im je vrlo interesantna te čekaju dan kada će početi. Vidjećemo kako će se snaći u svojim ulogama. Neću vam mnogo otkrivati, imaćete priliku da vidite.

Da li biste, našim pratiocima, predstavili tim koji upravlja Udruženjem i aktivnostima?

Prvo bih predstavila svoju desnu ruku, koja mi pomaže u cjelokupnoj organizaciji rada, moju asistentkinju Tamaru Radenović. Ona prati rad  osoblja koji je angažovan na projektima, vrši medijsku promociju na društvenim mrežama, pomaže u pisanju izvještaja i projekata. Ona je takođe i vođa radno-terapijske radionice.

Finansijski menadžer Branislav Kljajević. Vodi računa o finansijskim izvještajima i vrši knjigovodstvene poslove.

Dvije angažovane defektološkinje Suzana Koletić i Jelisavka Gavranić koje dugi niz godina rade honorarno u našem udruženju. One su odgovorne za organizovanje defektoloških radionica.

Tri  psihološkinje Milena Ivanović, Marija Popovć i Sanja Popović. Odgovorne su za organizovanje psiholoških radionica, podizanju samopouzdanja, rješavanju mogućih problema sa kojima se naši članovi suočavaju.

Fizioterapeutkinja Slađana Čolić. Odgovorna je za fizikalnu terapiju.

Tehnički asistenti Svetlana Begović i Ivana Stanišić. Pomažu OSI prilikom rada na laserskoj mašini i ukrašavanju ukrasno-upotrebnih predmeta.

Trener Bojan Begović. Sprovodi sportske aktivnosti, pomaže djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u savladavanju raznih vrsta sportova i upozanje ih sa osnovama sporta.

Personalni asistent Radica Karadžić koja je zadužena za  brigu djece i mladih sa smetnjama u razvoju i održavanje čistoće u udruženju.

Takođe bih spomenula i tim koji je angažovan na projektu od Ministarstva kulture: profesorica književnosti Katarina Žarić, sociološkinja Dunja Pajović i asistentkinja Milica Radenović.

Posebna ponuda za ugostitelje iz Danilovgrada

Kao i uvijek, ostavićemo prostora i za predstavljanje svih koji su podržali rad Udruženja. Da li biste nas upoznali sa onima koji su donirali, volontirali i pružali nesebičnu pomoć?

Najveći donator našeg udruženja jeste Opština Danilovgrad. Pored njih, naši donatori su: Montenomaks, d.o.o. Šišković, Mljekara Lazine, Mermer, Crnagoracoop, Dom Zdravlja, RESPA, CKB banka, Caffe bar ,,As“ , Fondacija ,, Želim ti proljeće“, Manastir Ostrog, Pravoslavna Mitropolija crnogorsko-primorska, TaraTrans i mnogi drugi…

Šta biste dodali, kao poruku čitaocima portala Volim Danilovgrad, za kraj našeg razgovora?

Čitateljima bih poručila da dobrota vrijedi više od snage, dobrota se nalazi u srcima ljudi i baš zato dobri i hrabri ljudi uvijek postižu svoj cilj u životu jer se za njega bore istrajno i časno.

Marina Kljajević, Izvršna direktorica NVO “Rastimo zajedno”

Marina Kljajević rođena je 10.05.1961. godine u Podgorici. Završila je Višu Ekonomsku školu u Podgorici. Na samom početku karijere počela je sa radom u Fabrici Radijatora u Danilovgradu kao obračunski radnik. Nakon toga, prelazi u Ministarstvo odbrane kao blagajnik. Nakon 13 godina rada u Ministarstvu odbrane, prelazi u Ministarstvo finansija kao likvidator-platni promet.  Zatim se posvećuje privatnom preduzeću Grijanje d.o.o.  kao direktor finansija.

Funkciju predjsednice udruženja dobija 2016. godine. Od tada, napisala je mnogobrojne uspješne projekte, te je bila koordinator na istima. Osim toga, nastavila je sa radom kao knjigovođa. Vrši izbor novih kadrova, i vrši upis novih članova udruženja. Organizator je brojnih kulturno-zabavnih manifestacija, maskenbala, donatorskih večeri…