Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 22. januar, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići,  Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete, Viš,  Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog(kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati: Bandići

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Mosori i Donji Rsojevići

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– 20.01. – 25.01. – Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići.