Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, Kosić, Mamučevina, Koljat, Lazine, Kopito Petrovića, dio  Tomaševići, dio Ćurioca, privatne fime Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Grup, Megran i GSI (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 30min)

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: dio Tomaševića i Grude

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 7:30 do   15:00 sati: Pažići

-u terminu od 7:30 do   15:00 sati: Lalevići