Iz budžeta 1,1 milion za rješavanje stambenih potreba u bivšem ZIKS-u - Volim Danilovgrad