Sjednica skupštine opštine Danilovgrad održala se 15.10.2020. godine u sali JU Centar za kulturu Danilovgrad sa početkom u 10,00 časova.

Jedna od tačaka dnevnog reda o kojoj se raspravljalo, bio je i Predlog odluke o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Park prirode rijeka Zeta“. Predlog odluke je usvojen većinom glasova odbornika pa je tako za odluku glasalo 18 odbornika dok je protiv bilo njih 9.

U Odluci o osnivanju DOO Park prirode rijeka Zete stoji da Odbor direktora ima 5 članova, od koji tri predlaže opština Danilovgrad a jednog opština Podgorica dok je peti član – predstavnik zaposlenih u društvu.

U Odboru direktora su tako Simona Bošković koja je izabrana i za predsjednicu Odbora dok su članovi Glorija Vukićević i Ranko Simonović ispred opštine Danilovgrad. Predrag Vučinić je član Odbora ispred Podgorice.

Kako saznajemo Upravljačko tijelo će imati 5 ili 6 zaposlenih od čega će biti tri rendžera, njihov koordinator, i direktor. Eventualno šesti zaposleni će biti i administrator.