Ekološki pokret ,,Ozon”, uz podršku WWF Adria, nastavlja aktivnosti u okviru građanske inicijative ,,Za Zelenu Zetu”, čiji je cilj izrada studije zaštite voda Gornje Zete, kako bi se rijeka sa pritokama, shodno nacionalnom zakonodavstvu, stavila pod odgovarajući stepen zaštite.

U želji da široka javnost sazna što više o životnom značaju  rijeke Zete, njenim ekosistemskim vrijednostima i ljepoti,  a pod impresijama priča ljudi, koje smo čuli tokom građanske inicijative  pozivamo sve koji žele da sa javnosti podijele svoje lične priče i  autorske fotografije omiljenih mjesta na Zeti, da to učine slanjem na e-mail: zazelenuzetu@ozon.org.me , u periodu od 30. maja do 20. juna.

Tekst u formi eseja ili bloga  može da ima maksimalno 4.500 karaktera (sa razmakom)  a fotografije bi trebalo da budu u kvalitetnoj rezoluciji.

Tri najbolje priče sa pratećim autorskim fotografijama, o čemu će odlučiti stučni žiri, biće nagrađene a autori će biti pozvani i na tematski okrugli sto planiran za 25. jun u Nikšiću, gdje će biti upriličena i dodjela nagrada.