Connect with us

Društvo

Javni oglas za potrebe Službe komunalne policije

Published

on

Danilovgrad Oglasi za posao

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20) i Odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta putem javnog oglasa, br. 10-100/21-14/1 od 20.01.2021.godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe Službe komunalne policije.

Za popunu radnog mjesta:

1. Komunalni/a inspektor/ka III za stanovanje u Sektoru za inspekcijski nadzor, 1 izvršilac/teljka, na vrijeme od pet godina.

Uslovi:

   – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240, 180 +60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a), fakultet ekonomske ili tehničke struke,

   – najmanje dvije godine radnog iskustva,

   – položen stručni ispit za rad u državnim organima.

2. Kandidati pored uslova navedenih u tački 1 treba da ispunjavaju i opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Opšti uslovi su:

– da je lice državljanin Crne Gore,

– da je lice punoljetno,

– da je lice zdravstveno sposobno,

– da lice ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja,

– da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

3. Potrebna dokumentacija:

– prijava na slobodno radno mjesto, – uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili fotokopija  biometrijske lične karte,

– diploma ili uvjerenje o završenom nivou kvalifikacije,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, – uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja  Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti po službenoj dužnosti.

6. Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice ili na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9.decembar Danilovgrad, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

7. Na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa.

8. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, podliježu provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina. Na sprovođenje provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, kriterijume i način ocjenjivanja, shodno se primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima.

U skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (“Sl. list CG”, br. 050/18) provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa.

Popis propisa koji su potrebni kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa za pripremu teorijskog dijela pisanog testa su: Ustav Crne Gore, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Danilovgrad, Zakon o upravnom postupku, a za pripremu praktičnog dijela pisanog testa: Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o održavanju stambenih zgrada, Zakon o komunalnim djelatnostima.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.

9. Sve informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na br.telefona 020811992, kontakt osoba Snežana Simović.

Ostavite komentar

Leave a Reply

Društvo

Klub odbornika Demokrata: Jučerašnja Sjednica SO Danilovgrad nezabilježena u pravnoj teoriji i parlamentarnoj praksi

“DPS – SD većina u Skupštini opštine Danilovgrad je dan pred istek njenog i mandata odbornicima, na nelegalan način izabrala predsjednika Opštine i dala saglasnost na imenovanje dva potpredsjednika Opštine. Ono što se juče desilo u danilovgradskom parlamentu, nezabilježeno je u pravnoj teoriji i parlamentarnoj praksi i svojevrstan je skandal koji će se dugo pamtiti i proučavati.”

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Prethodno su saopštili iz Klub odbornika Demokrata u SO DG ističući da je predsjednik Skupštine opštine, Zoran Bošković, sazvao sjednicu 24.6.2022. godine za 4. jul, a da dok predsjednik Kluba odbornika Demokrata u lokalnom parlamentu, Duško Stjepović, na samoj sjednici nije to zatražio, nije dostavio materijal i Predlog 17 odbornika DPSa za izbor Branka Boškovića za predsjednika Opštine.

Iz Kluba odbornika su saopštili da se nakon toga dala pauza da se dostavi predlog i materijal uz ovu tačku pa da je došlo do dostavljanja pogrešnog dokumenta. Nakon ponovne intervencije Stjepovića i nove pauze, dostavili su Predlog zaveden na arhivi na datum 4.7.2022. godine, dakle na dan sjednice, vjerovatno upravo tada. Prema tome, predsjednik Skupštine je sjednicu sazvao 10 dana prije nego je imao predlog njegovih odbornika za sazivanje sjednice i izbor predsjednika, što je skandalozno i protivpravno ponašanje prvog reda.

Ne samo to, kako ističu iz Kluba odbornika Demokrata, materijal za sjednicu je takođe dostavljen na samoj sjednici, ali kad se već to radi kao izuzetak, poslovnička je obaveza da se u pisanoj formi moraju dati razlozi zašto se to čini, a ne 10 dana ranije kako to predviđa pravilo. Odbor za Statut i propise je održao sjednicu i pozvao predlagača, predsjednika Kluba odbornika DPS-a da dopuni predlog ovim, što on nadobudno nije učinio, tako da se Odbor, čija je predsjednica iz DPSa, izjasnio da Predlog nije usklađen sa propisima.

I pored svega, kako kažu iz Demokrata, prešlo se na izbor predsjednika Opštine Danilovgrad, koji je izabran uz obrazloženje da će posao predsjednika Opštine obavljati dobro zato što je rođen 1969. godine u Nikšiću. Što bi neki rekli – vicevi se sami pišu, ističu iz Kluba odbornika Demokrata.

Iz Demokrata ističu da ništa legalnije nijesu bile ni odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine. Sve u svemu, pravni i politički karambol koji se juče desio u lokalnoj skupštini u Danilovgradu biće trajna mrlja na obrazu svih onih koji su juče digli ruku za tako nešto, ali i povod za dalju priču i, vjerujemo, određene postupke pred nadležnim organima.

No, uzalud sve političke i pravne vratolomije i bezakonje kojem pribjegavaju zbog straha od volje naroda, dolazi vrijeme kad će DPS konačno otići u nezasluženu penziju, zaključuju iz Kluba odbornika Demokrata.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

XV Ljetnja škola za mlade diplomate “Gavro Vuković”

“Snaga diplomatije: spriječavanje konflikata, očuvanje mira i promocija prosperiteta”

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore organizuje 15. Ljetnju školu za mlade diplomate “Gavro Vuković” koja se ove godine održava u hotelu “Zeta” u Danilovgradu, a JU Centar za kulturu je partner u organizaciji jednog dijela programa koji je održan u ponedeljak 04. jula 2022. godine.

Ljetnja škola je globalna platforma sa tradicijom dugom četrnaest godina koja okuplja mlade diplomate iz cijelog svijeta i predstavlja priliku za učenje, povezivanje i promociju Crne Gore. Jedan je od rijethih događaja koji je namijenjen isključivo mladim diplomatama, budućim liderima i donosiocima odluka na međunarodnoj sceni, te kao takav predstavlja investiciju za budućnost.

U okviru navedenog događaja koji je JU Centar za kulturu kao partner Ministarstva vanjskih poslova organizovao na ljetnjoj pozornici ispod gradskog mosta ima za cilj upoznavanje sa istorijom i kulturom Crne Gore, a posebno lokalne zajednice u kojoj se Škola održava i u kojoj se mladim diplomatama približila lokacija na kojoj borave.

Ovogodišnju Ljetnju školu pohađaju predstavnici 32. države Evrope, Azije, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike i Australije.
Mlade diplomate su pozdravili i poželjeli im ugodan boravak u našem gradu predsjednik Opštine Danilovgrad g-din Branko Bošković i poslovna direktorica JU Centra za kulturu g-dja Nataša Vuletić.

NASTAVI SA ČITANJEM

Najčitanije