ISOP: Preporučujemo lokalnoj upravi da revidira stav povodom lokacije za izgradnju kolektora - Volim Danilovgrad