Zorica Kovačević na čelu Danilovgrada

Ona je kazala da nijesu protiv investitora, ali da je velikom broju zagađivača na tom području ostavljen razuman rok da poslovanje usklade sa propisima