Studijsko putovanje za Berlin

 

Studijsko putovanje za Berlin

Tim  Gimnazije “Petar I Petrović Njegoš”: profesor Miroslav Minic i učenici Mia Maraš, Marija Marković i Mario Tripović osvojili su nagradu Studijsko putovanje za Berlin na takmičenju za srednjoškolce ”Potraga za ljudskim pravima”, koje su povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizovali Građanska alijansa, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.
Đaci su se takmičili u tri kategorije: brzini, ko će prvi proći 10 tačaka i vratiti se na dogovoreno mjesto, najboljoj saradnji unutar tima i u kategoriji najaktivniji tim, za koju su se bodovi dobijali na osnovu znanja,  iskazanog aktivizma, znatiželje i broja postavljanih pitanja. Nagrade i studijsko putovanje u Berlin osvojile su ekipa Gimnazije “Slobodan Škerović” iz Podgorice, jer su prvi stigli na cilj, tim Srednje škole “Mladost” iz Tivta za najbolje znanje o ljudskim pravima  i aktivizam, dok je tim naše Gimnazije bio najbolji u timskoj saradnji.

U takmičenju je učestvovalo 26 timova iz 20 škola iz 15 gradova, odnosno ukupno 104 učenika. Oni su išli po Podgorici i pronalazili 10 tačaka, odnosno institucija koje se bave ljudskim pravima i učili o ljudskim pravima: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Građanska alijansa, Centar za ženska prava, Savez udruženja paraplegičara CG, NVO 4 LIFE, Unija slobodnih sindikata, LGBT Forum Progres – Montenegro, NVO Mladi Romi, Kabinet Ministarstva za ljudska i manjinska prava, NVO Green Home i Evropska unija u Crnoj Gori.

Svrha takmičenja bila je upoznavanju učesnika sa konceptom ljudskih prava te poštovanjem istih, njihovom međusobnom upoznavanju, kontaktu sa institucijama i organizacijama i njihovim poljima rada, razvijanju timskog rada i rješavanja zadataka, poboljšanju komunikacije, a sve kroz interaktivan i interesantan metod učenja.

 

Izvor: Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš”