Svake godine planina Garač, sredinom mjeseca februara, biva eksploatisana na jedan jako nemaran način. 

Naime, zbog “pripreme” terena za obilniji rod raznih vrsta pečuraka i gljiva, nepoznate osobe pristupaju paljenju terena.

Ovi i ovakvi postupci za posledicu imaju devastirano prirodno područje planine koja je inače bogata biljnim i životinjskim svijetom.

Prema nezvaničnim informacijama Služba zaštite Danilovgrad je upoznata sa stanjem na terenu.

Nadamo se da će požar uskoro biti lokalizovan i ugašen.

Apelujemo na građane da ne pristupaju ovoj vrsti djelanja, kako zbog  sigurnosti lica i imovine tako i biljnog i životinjskog svijeta planine Garač.