Bogatstvo Bjelopavlićke ravnice krasi raznolikost biljnog i životinjskog svijeta u kojem ima i endemskih vrsta. Među njima se nalazi i skadarski dub, vrsta hrasta koja je ukras Bjelopavlićke ravnice. Međutim, uslijed radova na magistralnom putu Podgorica – Danilovgrad jedan od ovih prirodnih spomenika predviđen je za sječu.

Iako mlad plodonosan je i kao takav može biti riznica za inkubaciju svoje vrste.


Opština Danilovgrad orijentaciono ima preko 2.000 biljnih i životinjskih vrsta.

Danilovgrad raspolaže raznovrsnom florom i faunom. Biljni svijet karakterišu kulture svih kategorija, od submediteranskih do  subkontinentalnih. Planinskim dijelom obiliju bukva, zimzelena munika, bor i jela, brdskim dijelom jasen, grab, hrast, kupina, kontinentalno voće i dr.

Ravničarski dio karakteriše veoma plodno zemljište, stoga u njemu  rastu sve vrste voća, povrća, žitarica i ukrasnog bilja, mediteranskog i srednjekontinentalnog karaktera.


Zone zaštite Park prirode rijeka Zeta

Dolina rijeke Zete je proglašena Parkom prirode i iako je od njenog proglašenja prošlo više od 10 mjeseci, akcioni plan za upravljanje parkom još uvijek ne postoji. Rijeka se zagađuje, aktivnosti na unapređenju se za sada, makar u javnosti, i ne naziru.

Bogatstvo Bjelopavlićke ravnice krasi raznolikost biljnog i životinjskog svijeta u kojem ima i endemskih vrsta. To su vrste koje su karakteristične za određeno geografsko područje, lokalitete pa čak i mikrolokalitete.

Među endemskim i zaštićenim vrstama nalazi se i skadarski dub, vrsta hrasta karakteristična za područje Skadarskog jezera, ulcinjske solane ali i Bjelopavlićke ravnice. Jedan od impozantnih primjera ove vrste krasio je Ćurilac i bio star pola milenijuma, čitavih 500 godina. Njegova sudbina se tragično završila iako je bio Sveto odnosno Spomen drvo vjekovima. Pet stotina godina ljudi i zajednice su se okupljale oko njega i donosile važne, često istorijski presudne odluke.

Sva hrastova šuma u Bjelopavlićima porijeklom je od njega.

Skadarski dub u Tomaševićima kojeg čeka sječa, Potomak duba sa Ćurioca

Još jedan predstavnik skadarskog duba, doduše znatno mlađi, očekuje sudbinu svog pretka. Iako mlad, plodonosan  je i kao takav riznica za inkubaciju ovog endema.

Nažalost, uslijed planiranih radova na proširenju puta Danilovgrad – Podgorica, obilježen je za sječu.

Ipak, još uvijek stoji promišlju, jer je zbog pozicije dalekovoda prethodnih nedelja izbjegavao da bude posječen.

Javnost sa planom njegove sječe, do objavljivanja ovog članka, nije upoznata. ON prkosno stoji i čeka. Da li ćemo ustati i provati da ga spasimo.

 

Quercus robur ssp. scutariensis je zaštićen rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (Sl.list RCG, br 76/2006) Endemična, antierozivna i hidrološki značajna vrsta.


Mnogo je svijetlih primjera koji su zahvaljujući internetu obišli svijet i promovisali lokacije. Bilo je dovoljno da neko prepozna značaj ili osjeti vezu sa svojim korijenima.