Nevladina fondacija “Želim ti proljeće, u okviru projekta “Poligon igralište – socijalna interakcija”, organizuje završnu manifestaciju.

“Završna manifestacija Projekta “Poligon igralište – socijalna interakcija” Nevladine Fondacije “Želim ti proljeće” koju finansira Opština Danilovgrad.

Igralište je namijenjeno djeci sa i bez invaliditeta.

Djeco dođite da se igramo!” – stoji u pozivu fondacije.