"Niksen Čavor" ustupila NKT-U pripadajuća sredstva iz agrobudžeta - Volim Danilovgrad