NVO Green Home je u petak, 18. septembra 2020. godine u Spužu organizovala predavanje i akciju suzbijanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia).

Akciji su prisustvovali predstavnici opštine Danilovgrad, Komunalne policije, mjesne zajednice i poljoprivredni proizvođači sa ovog područja. Učesnici su prije samog terenskog rada upoznati sa osobinama ambrozije, načinu prepoznavanja i razlikama od njoj sličnih korovskih vrsta, kao i štetnim uticajima na prirodu i zdravlje ljudi.

Na mjestu održavanja akcije, u blizini kružnog toka na ulasku u Spuž, ranije nije evidentirana ambrozija. Međutim, uslijed skorašnjih građevinskih radova na tom potezu, pretpostavlja se da je sjeme prenijeto sa građevinskim materijalom. Kako ambroziji pogoduju degradirana staništa, vrlo brzo je okupirala ovaj prostor, te vidno postala dominantna i potisnula domaće vrste.

Stanište ambrozije čine upravo ovakvi ogoljeni prostori, ali pjeskovite i šljunkovite podloge kao što su obale rijeka, te prostori uz saobraćajnice, pruge, i slično. Njen polen i sjeme se raznose vjetrom, ali i raznim vidovima ljudske djelatnosti – transportnim sredstvima gdje se polen i sjeme šire gumama, ceradama i ostalim dijelovima prevoznih sredstava, poljoprivrednim mašinama, stočnom hranom ili sjemenskim materijalom, te prenosom građevinskog zemljišta.  

 

 

Osim zdravstvenih problema koje izaziva kao alergena vrsta, ambrozija može da izazove probleme u usjevima. Naime, troši velike količine hranljivih materija i vode iz zemljišta, osiromašuje ga, otežava obradu, smanjuje kvalitet poljoprivrednih proizvoda i mehanički “guši” usjev. Iz ovih razloga izuzetno je važno njeno suzbijanje redovnim košenjem na visini do 5cm, pažljivom primjenom selektivnih herbicida, te čupanjem iz korijena, što predstavlja najefikasniju mjeru suzbijanja.

Ambrozija je do sada evidentirana na području Bara, Boke, Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Bijelog Polja i Berana, a pod najvećim pritiskom su Danilovgrad i Podgorica.