DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad apeluje na sve korisnike usluga vodosnabdijevanja da racionalnije troše vodu za piće, da smanje zalivanje bašti i okućnica, jer zbog prevelike potrošnje vode dolazi do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži, te su pojedina domaćinstva uskraćena korišćenja vode i za osnovne ljudske potrebe.


Kako bi se izbjegle drastičnije mjere, kao što su restrikcije vode za piće, još jednom apelujemo na sve svoje potrošače da budu društveno odgovorni i racionalizuju potrošnju vode u svojim domaćinstvima, naveli su u saopštenju na sajtu danilovgradskog Vodovoda.

U razgovoru sa rukovodiocem u danilovgradskom Vodovodu, Novakom Pavićevićem, došli smo do padataka da u okviru vodovodne mreže Danilovgrada postoje gubici koji prelaze čak 60%. Ovi gubici se ogledaju u nelegalnim priključcima ali i neizmirenim dugovanjima potrošača.

Postoji veliki problem neracionalnog korišćenja vode pa tako imate potrošače koji vodu ne “gase” po 24h nalivajući i ono što se ne naliva. U tom slučaju ispaštaju drugi potrošači, naveo nam je Pavićević. Potrebno je više solidarnosti i razumijevanja.

Vodovodnu mrežu Danilovgrada čini velika disprezija potrošača, pa se tako nesavjesnim ponašanjem pojedinaca , dolazi u situacije da ispaštaju drugi korisnici.

Saniranje mreže u okviru proširenja putnog pravca Pdgorica – Danilovgrad

Kako nam je u razgovoru naveo, radnici Vodovoda, pogotovo oni koji rade na terenu, su često i po 12-15 sati na terenu sanirajući redovne ali i vanredne situacije.

“Tako, u toku dana, imamo 5-10 intervencija na terenu.”

U slučajevima nestanka struje, koja se najave od strane CEDIS-a, određena područja paralelno ostaju i bez vode jer se crpne pumpe napajaju sa iste mreže.

U prethodnom periodu se radilo na rekonstrukciji i zamjenama pumpi koje su locirane na Oraškoj jami ali i jami Žarića. Vrijednost radova je bila oko 30 hiljada eura.

Trikovi korisnika

Ekipa portala VD, na terenu je došla do informacija da postoje korisnici koji pribjegavaju različitim mahinacijama kako bi izbjegli tačna očitavanja stanja na vodomjerima.

Tako neki korisnici pribjegavaju prespajanju vodovodnih cijevi “ispred” vodomjera pa sa granjanjem nekoliko cijevi imaju besplatan pristup vodi. Ovo dovodi do gubitaka na mreži, neracionalnom korišćenju vode ali i smanjenju kvaliteta vodosnadbijevanja.