NVO Rastimo Zajedno
Slika preuzeta sa Facebook stranice Udruženja

NVU Rastimo zajedno: ,,Rana prevencija kod djece sa smetnjama u razvoju ranog i predškolskog uzrasta”

NVU,, Rastimo zajedno” realizuje projekat ,, Rana prevencija kod djece sa smetnjama u razvoju ranog i predškolskog uzrasta” koji je podržalo Ministarstvo prosvjete.

Tretmane psihologa i defektologa je pohađalo 12. djece različitog kalendarskog uzrasta i sa različitim odstupanjima u razvoju, od onih blažih do težih kombinovanih smetnji.

U ovom periodu rad sa djecom se najviše bazirao na sticanju socijalnih vještina kroz simulaciju najosnovnijih socijalnih situacija. Osim toga, radilo se na usvajanju znanju iz opšte kulture, kao i raznim igrama koje manipulišu sadržajem radne memorije, radi poboljšanja njenog kapaciteta. Takođe, sa djecom predškolskog uzrasta naročita pažnja je posvećena procesu usvajanja govora, korekciji izgovora pojedinih glasova, podsticanju poboljšanja grafomotorike i čitanja. Sa pojedincima, rad je obuhvatao i manipulisanje predmetima kako bi se poboljšala sposobnost koordinacije oko-ruka. – stoji u saopstenju ove nevladine organizacije.

Takođe pogledajte

Ambasada Bugarske donirala Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

 Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Danilovgradu dobiće …

Filantropija u/za Danilovgrad, XIX i XX vijeka

Riječ filantropija vodi porijeklo od grčkih riječi philos-prijatelj (ljubav), i anthropos-čovjek (čovječanstvo). Prevodi se kao …

Оставите одговор

%d bloggers like this: