Opština Danilovgrad objavila je na zvaničnom sajtu informaciju o ishodu postupka jednostavne nabavke za izvođenje radova na asfaltiranju puteva na području Slapa, Daljma i Lazina.

Kako stoji u obavještenju, ponude su pristigle od tri firme i to Artek d.o.o., Eurozox d.o.o. i Fini dom d.o.o.

Kao najpovoljniji ponuđač, sa 100 bodova, za izvođenje radova izabran je Artek d.o.o.

Cijena radova bez uračunatog PDV-a iznosi 39 300€