Predsjednica opštine Danilovgrad Zorica Kovačević primila je grupu novinara i predstavnika organizacija koji se bave očuvanjem prirode, u susret proglašavanju rijeke Zete parkom prirode. 

Radi se o medijskim kućama koje aktivno prate i doprinose zaštiti životne sredine a to su: Deutche Welle, Discovery i Ethical Corporation. Od međunarodnih organizacija na sastanku su učestvovali World Wildlife Fund i The Nature Conservancy, a od lokalnih Ekološki Pokret Ozon.

Predsjednica Zorica Kovačević, potpredsjednik Ilija Grgurović i savjetnik za životnu sredinu Vuk Iković su ukratko predstavili opštinu Danilovgrad sa društvenog, kulturnog i ekološkog aspekta.

Takođe, pojašnjen je pristup zaštite rijeke Zete i budući način upravljanja. Nakon ovoga su uslijedila pitanja novinara o rijeci Zeti, trenutnim pritiscima poput postojećih hidroelektrana i poljoprivrednih farmi i stepenu njihovog uticaja na biodiverzitet.

Razgovor je nastavljen obilaskom hidorelektrane “Slap” koja je u fazi rekonstrukcija gdje se gradi riblja staza koja će omogućiti bolju komunikaciju i kretanje životinjskih vrsta.