Predsjednica Opštine Danilovgrad Zorica Kovačević održala je sastanak sa predstavnicima radnih grupa za izradu Lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa i za zaštitu i spašavanje od zemljotresa, čiji je zadatak da se urade funkcionalna dokumenta u slučaju dođe to takvih situacija, stoji u saopštenju na sajtu opštine Danilovgrad.

Polazeći od obaveza i zaključaka Vlade Crne Gore, kako se navodi u saopštenju, a koje se odnose na realizaciju Akcionog plana smanjenja od katastrofa za period 2020-2021. godina kako na državnom, tako i lokalnim nivoima predsjednica Kovačević je odmah pristupila realizaciji Lokalnog Akcionog plana, koji se tiče izrade dva bitna dokumenta kako za opštinu Danilovgrad tako i za državu Crnu Goru, a to su Lokalna strategija za smanjenje rizika od katastrofa i Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa.

Radnim grupama će rukovoditi sama predsjednica Opštine, dok su članovi radnih grupa predstavnici Službe zaštite Goran Radulović i Đuro Pavićević, sekretari sekretarijata u lokalnoj upravi: Dejan Vuković, Slavko Velimirović i Vasilije Otašević, zatim Tamara Pavićević ispred Službe predsjednice opštine a stručnu podršku će dati eksperti za ove oblasti: predstavnica Hidrometeorološkog i seizmološkog zavoda Jadranka Mihaljević, predstavnik Geološkog zavoda Slobodan Radusinović, koji će raditi u Radnoj grupi za izradu Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa i Ljuban Tmušić sa saradnicima koji su predstavnici Direktorata za vanredne situacije koji će raditi u Radnoj grupi za izradu Lokalne strategije smanjenja od rizika katastrofa.

Zadatak radnih grupa je da se urade funkcionalna dokumenta koja bi se u da dođe do praksi takvih situacija pokazala upotrebljivim i korisnim.

Rok za izradu ovih dokumenata je drugi i treći kvartal tekuće godine, zaključuje se u saopštenju.