Juče je u Danilovgradu održana sjednica Skupštine opštine Danilovgrad, na kojoj se između ostalog, raspravljalo o informaciji koja se tiče izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Predstavnici građana okupljeni iza inicijative “Stop kolektoru u Centar Danilovgrada” su učestvovali u radu Skupštine u pomenutoj tačci dnevnog reda. 

U nastavku prenosimo zaključak opštine Danilovgrad, koji je objavljen na Facebook stranici Opštine:

“Većinom glasova odbornici SO Danilovgrada juče su usvojili informaciju koja se tiče kapitalnog projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda” za koji je još u decembru 2010. godine potpisan ugovor o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 5,3 miliona eura, dok su dodatna sredstva od 1,5 miliona eura obezbijeđena iz Vladinog budžeta.

Takođe, projekat podrazumijeva rehabilitaciju i proširenje vodovodne mreže,nabavku i ugradnju savremenog sistema SKADA i rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove kanalizacione mreže. Za montažu kolektora prostorno urbanističkim planom iz 2014. određena je lokacija “Landža” o čemu je Skupštinu detaljno upoznao sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine arhitekta Vasilije Otašević ističući da o svim aktivnostima po tom pitanju postoji originalna dokumentacija koja je dostupna na uvid svim građanima.

Prema riječima Radomira Šćepanovića (DPS) izgradnja kolektora će doprinijeti boljoj valorizaciji prirodnih resursa i razvoju poljoprivrede prije svega.

-Proglašenjem rijeke Zete Parkom prirode nameće nam se još veća odgovornost ali i obaveza da više vodimo računa o njoj kako bi i sadašnjim i budućim generacijama bila od koristi. Postrojenje će omogućiti da sve vode koje se slivaju u Zetu budu prečišćene i bezbjedne kako nebi narušile njenu ljepotu i biodiverzitet, rekao je Šćepanović uvjeren da će se njime gazdovati i upravljati na način da se onemogući emisija neprijatnih mirisa. O tome su nešto više rekli eksperti za ovu oblast prof.dr Goran Sekulić i dipl.ing.geologije Natalija Blagojević ističući da će kolektor biti na visinskoj koti koja ne plavi te da će se primijeniti konvencionalna tehnologija prečišćavanja na bazi aktivnog mulja koja neće ugroziti recipijent.

Međutim njihova naučna obrazloženja nijesu ostavila utisak na odbornike iz opozicionih klupa Duška Stijepovića(Demokrate), Dragana Bojovica(DNP), Darka Dragovića (nezavisni odbornik) i druge koji su se protivili ovom rješenju kritikujući lokalnu vlast da će uništiti jednu lijepu gradsku oazu te da se radi o veoma senzitivnom pitanju o kome je trebalo raspravljati u prisustvu većeg broja građana ili organizovati referendum.

– Legitimna pitanja i dileme građana mora razriješiti struka, a ne politika. Siguran sam da će lokalna uprava uvažiti svaki stav struke kako bi se u projekat izgradnje kolektora ugradila najsavremenija i najsigurnija rješenja, te pored zaštite životne sredine, zaštititi i zdravlje građana. Posebnu pažnju treba obratiti na nadzor izvođenja radova i osigurati kvalitetno upravljanje postrojenjem kako bi se preduprijedile bilo koje neželjene posledice. I sa tim neće, i ne smije biti kompromisa. Ja nemam druge adrese do Njegoševe 38, tako da je i moj i interes svakog mog komšije i građanina Danilovgrada da se obezbijedi poštovanje svih zakonskih propisa i standarda kada su ovako važni, kapitalni projekti u pitanju. Sva dosadašnja prostorno-planska rješenja donesena su u skladu sa najstrožijim zakonskim propisima i procedurama Svjetske banke. Rješenja u prostornim planovima donosila je struka uz transparentan proces i aktivno učešće građana. Sada je struka opet na potezu da konačno rješenje prečišćavanja otpadnih voda u našem gradu dovedemo do kraja i zaštitimo rijeku Zetu, park prirode, na najbolji mogući način uz primjenu svih mjera očuvanja kvaliteta života građana,odgovorio im je Darko Mrvaljević (DPS).

Predsjednik skupštine Zoran Bošković dozvolio je predstavnicima organizacije “Stop kolektoru”da prisustvuju sjednici i saopšte svoje stavove.

-1500 građana reklo je ne lokaciji postrojanja za tretman otpadih voda i to za samo dva dana potpisivanja peticije , a da 90% građana misli isto. Svaka razvijena država u svijetu, teži da zadovolji koncept održivog razvoja i koncept zaštite životne sredine ,jer zadovoljenjem ova dva koncepta ne mislimo samo na sadašnje, već stvaramo povoljne uslove i za generacije koje dolaze. Zato moramo danas dobro razmisliti o ovom problemu, zbog svih koji danas žive u ovom gradu i naslednicima koji ce u budućnosti suditi o današnjim odlukama. Finansijski izdatak jeste bitan, ali ne smije biti najbitniji faktor u donošenju odluke ,kada je zadovoljenje interesa građana u pitanju, rekao je mještanin Landže Boban Perović i dodao da bi meandar Landžu svaka ekološki svjesna i prema svojim građanima savjesna drzava , prigrlila kao dragulj i sačuvala ,a ne oduzela građanima.

Za predsjednicu opštine Zoricu Kovačević sve je rađeno transparentno po standardima i u skladu sa zakonom sobzirom kako je rekla,da se radi o veoma kompleksnom i skupom projektu.

-Nećemo dozvoliti da nečija naknadna pamet uništi dosadašnje napore lokalne uprave i obezvrijedi podršku države.Ukoliko bismo sada raskinuli ugovor napravili bi korak unazad i zaključali opštinu naredne četiri godine, izričita je Kovačević pojašnjavajući da će se projekat realizovati fazno sa ciljem da se na postrojenje priključi što veći broj domaćinstava.

Odbornici su usvojili i izvještaj o radu predsjednice Opštine i aktivnostima organa lokalne uprave i njenih službi a zeleno svijetlo dobili su i izvještaj o sprovođenju strateškog plana razvoja opštine do 2023. i akcionog plana za tekuću godinu te izvještaj o sprovođenju plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom.

Za razliku od prethodnih zasijedanja ovo je zbog poštovanja mjera NKT i socijalne distance održano u bioskopskoj sali Centra za kulturu.”