Juče je u Danilovgradu održana sjednica Skupštine opštine Danilovgrad, na kojoj se između ostalog, raspravljalo o informaciji koja se tiče izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Predstavnici građana okupljeni iza inicijative “Stop kolektoru u Centar Danilovgrada” su učestvovali u radu Skupštine u pomenutoj tačci dnevnog reda. 

U nastavku prenosimo izalaganje, Bobana Perovića, koji je govorio u ime građanske inicijative Stop kolektoru u centar Danilovgrada:

“Poštovana Skupštino, poštovani građani, uvaženi gosti, želim  da  vas  sve  srdačno  pozdravim.

    Na  početku  da  vas  podsjetim  da  je  1500 građana  Danilovgrada  reklo  NE  lokaciji postrojanja  za  tretman otpadih  voda    i  to  za  samo 2  dana  potpisivanja  peticije  ,  a  da  90  %   građana  misli  isto .

Svaka  razvijena  država    u svijetu   , teži  da  zadovolji  koncept  održivog  razvoja i koncept  zaštite  životne  sredine ,jer zadovoljenjem  ova  dva  koncepta  ne mislimo  samo  na  sadašnje   ,  već  stvaramo  povoljne uslove  i za   generacije  koje  će   posle nas  doći.

Zato moramo  danas  dobro  razmisliti  o  ovom  problemu  ,zbog  svih  koji  danas  žive  u  ovom  gradu  i   generacija  koje  ce  u  budućnosti  suditi  o  današnjim  odlukama.

Finansijski  izdatak  jeste  bitan  , ali  ne  smije  biti  najbitniji  faktor  u  donošenju odluke ,kada  je  zadovoljenje interesa  građana  u pitanju .

     Ako    vece   sile  ,  zemljotresi  ,  poplave ili epidemije  poremete   zivot   ljudi u  jednom  gradu , to cemo  i  mi   i  buduce  generacije  shvatiti  i  prihvatiti  ,ali  kako   ce   buduce  generacije  Danilovgrada prihvatiti  činjenicu  da  je   greškom ljudskog  uma   postrojenje  za  tretman  otpadnih voda izgradjeno na  zelenoj  površini koja  je  najbliza  centru  grada, a  koja  se  mogla  iskoristiti  na  mnogo  bolji  nacin .

Meandar  Landžu  bi  svaka   ekološki  SVJESNA  i  prema  svojim  građanima  SAVJESNA  drzava , prigrlila   kao  dragulj i  sačuvala   ,a ne  oduzela građanima.

Landža  je najposjećenije mjesto  za  rekreciju   u  Danilovgradu,potencijal za  bolju  turističku ponudu  grada.

Građani    Danilovgrada  smatraju  da  ono  što je  za Podgoricu  Gorica  ,  za  Nikšić  Trebjesa  , za  nas  je  Landža.Zato  mi želimo da  se  ovaj  prostor   parka  prirode  rijeke  Zete   uredi  , očisti  , revitalizuje ,da se aktivno  koristi za  sport , rekreaciju  i  edukaciju   kao  i  do  sada.

Znate  li  da  se  u  razvijenim  zemljama  takva  postrojenja grade  na  najmanje  vrijednim    i    najlošijim  lokacijama  po  svim  kriterijumima (kvalitetu  zemljišta,  devastiranosti  prirode ),pa  se  pitam  da  li  je  to za  Vas  Landža  ?

Znate  li  da  je preporuka   što  dalja  lokacija  od  centlanog  dijela  grada  koja  neće remetiti  buduće urbanističko  projektovanje  i  planiranje  i izgradnju  savremenih  objekata  koji  ce  život  građana  učiniti kvalitetnijim  i savremenijim?

Svi smo  saglasni sa potrebom izgradnje postrojenja  za  prečišćavanje  otpadnih  voda  . Zeta  koja  je  proglašena parkom  prirode  ne  može  biti  recipijent  neprečišćenih  otpadnih voda .Mora se  zaštititi  Zeta  , biljni i  životinjski  svijeta  , ali se  zaštiti  ni  jednog  od  njih ne  smije  dati prioritet     u  odnosu  na   zdravlje građane .

      Uvazeni  gosti , da  Vam  pojasnim , ono  sto  Danilovgrađani  dobro  znaju. Najbliži  objekti  udaljeni  su od  ove  lokacije    oko  80  m,ispust u  rijeku  Zetu  udaljen  je  od  vrtića  i  škola  stotinak  metara, Mirkov most ispod  kojeg  se  dešavaju brojne  kulturne  i  sportske manifestacije udaljen je  100m, Trg  9.decembar 150 m,fudbalski  stadion 250 m, da  su  svi  kafići  i  restorani  udaljeni  oko 200-300m.

Da  je  prava  struka  odlučivala  , zbog  sveg  navedenog  ova  lokacija  bi odmah bila odbačena.

Ni  po  jednom  kriterijumu   lokacija  Landža  nije  bila  u  prednosti  u  odnosu  na  druge ponuđene i u  projektnoj  dokumentaciji  obrađene lokacije.

LOKACIJA  LANDŽA  NIJE  DOBRA  ZBOG  BLIZINE  GRADA  ,  ZBOG  VISINSKE  KOTE  ,  ZBOG  PLAVLJENJA, ali  ipak  odluka  struke  bila je ono  sto  je  lokalnoj  smoupravi  odgovaralo

Svi  crnogorski  gradovi  koji  imaju  izgrađena  postrojenja  za  tretman  otpadnih  voda  ispoštovali  su  preporuku  struke  ,  i  udaljili postrojenja  od  centra  grada .Podgorica  koja je godinama  imala  problem  sa  neprijatnim  mirisima  iz  kolektora  kod  Krivog  mosta,  izmješta  postrojenje  sto  je  dalje  moguće  .Znaju  da  ce  i  tamo  gdje  izgrade  novo  nekome  smetati  , ali  ce  makar  kao  savremeni gradovi  cemu i  Danilovgrad  tezi  biti  očuvano  uze  gradsko   ,  a  mi  dragi   danilovgrađani  unistavamo  najuže   gradsko  jezgro  .

Uz   dužno  poštovanje  prema  vama  uvaženi  gosti ,  znamo  da  ste  danas  ovdje  pozvani  kao  stručni  ljudi  , ali  isto tako znamo  da  su  stručni  ljudi  bili  i  u  Budvi , Kotoru , Tivtu , Pljevljima,  Nikšiću  i  Podgorici, da su stručni ljudi njihovim  lokalnim  samoupravama obećavali ,a oni svojim građanima da  će sve  idealno  funkcionisati ,a  svi  vi  ovdje prisutni  znate  kako  funkcionišu  postrojenja u  ovim gradovima.

Svi ste  mogli  predhodnih dana  pročitati o   problemima  građana  Đenovića  i  Bijele  sa  neprijatnim  mirisima ,  zbog  prekida  u  radu dvije  crpne  stanice .

Mogli ste   čuti  izjavu  predsjednika  Opstine  Tivat, da  iako  Tivat  i  Kotor  imaju  postrojenja  za  tretman  otpadnih  voda  , da nikad ,  ni jednog  dana  nije  potekla iz  njega  u  more  prečišćena  voda  , ali  za  razliku  od  Danilovgrada  oni  su  ispoštovali  preporuku  udaljenja  od  centra  grada   što  su  građani  očekivali  i  od  naše lokalne  samouprave.

Sada  bih  dao kratak   osvrt  na  funkcionisanje  kolektorskih  sistema  u  Crnoj  Gori.

Kolektor u Budvi  udaljen od centra grada  oko 4  km, u njega  uloženo oko 70 miliona  eura, projektovala  , izgradila  i  3  godine  održavala  njemačka  firma  sa  velikim  iskustvom , održavanje 70  hiljada  eura na  mjesečnom nivou , ali  i  u  njemu  su  cesti  ispadi  .Da  ne spominjem  situaciju  u  Bečićima ,zaključavanje  gostiju  ,  zaražena  djeca  i  drugi  problemi,od  nefunkcionisanja  kolektora .

U  Pljevljima je  postrojenje   udaljeno  od  centra  grada  4  km,staro  oko 5  godina ,  ali ne  funkcioniše. Za  adaptaciju  potrebno  par  miliona eura.

Postrojenje  u  Nikšiću  je  udaljeno  4km , 15  dana  radi  5  ne  radi , što  i  nije  za  čuđenje  znajući  da  ovo  postrojenje ima  200  elektro pumpi ,dovoljno  je  jedna  da  se  pokvari  i  u  Zetu  se  izlivaju fekalije.

Zar mislite  da  ce  biti  bolja  situacija  i u  Danilovgradu ?

Znate li  da  Danilovgrad  ima  u  prosjeku  preko  60  dana  godišnje  bez  strujanja vjetra  ,  pa  zamislite  kad se  neprijatni  mirisi  prošire  kroz  grad  , i  zadrže  recimo  5  dana , a nikako  ih  se  ne  možemo  osloboditi.

Svi  možete  pročitati   sto  kažu  svjetske  sudije  , kako  je  njihov  uticaj na   zdravlje  ljudi.

Nije problem  samo  promašena lokacija  .

 Čitav  projekat  je  nedovršen , nedorečen , kotradiktoran  isto  koliko   i  ideja  na  su  na istoj  parceli kolektor  i sportsko –r ekreativni  teren.

Agencija  za  zaštitu  životne  sredine  nije  nam  odgovorila  ni  na  jedno postavljeno  pitanje  iz  oblasti  kojom  se  oni  bave , a koja  se  tiče  ovog  postrojenja .

 Morate   da  znate  da  projektom  nije do kraja  zaokružen  kompletan  tretman otpadnih  voda ,tj. tretman  aktivnog  mulja.Mi  sa  aktivnim  muljem  nemamo  gdje  sem da  ga  lagerujemo u  Landži ,tj  centaru  grada.Budva ,Kotor  i  Tivat  plaćaju   po  pola  miliona  eura   odlaganje  mulja  u  Albaniji . I  pored toga  odlaganje  mulja  prate  neprijatni  mirisi  koji se  ponekad  osjecaju  do  Rafailovića  koji  su  udaljeni  3  km.Stanovnici  su  prevareni  od  strane  lokalne  samouprave ,jer  im  je  obećano  da  nece  biti  neprijatnih  mirisa  ,ali  Danilovgrađani  poučeni  od  njih  nece  dozvoliti  da  nas  prevare ,  jer  ovo  što  govorim  su činjenice .

Odbornici  Opštine Danilovgrad ,među kojima  sam  bio  i  ja  , usvojili  su  PUP,kojim  je  predviđena  izgradnja  postrojenja ,ali  bez  navođenja  lokacije  .Te je  i  jasno  da  se  na  taj  predlog  niko  nije  ni  mogao  žaliti.  Jer smo  i  tada  kao  i  sad  bili  svjesni  potrebe  za  njegovom  izgradnjom. Prvi  put  2016.god  pojavljuje  se  u  dnevnoj  štampi  lokacija   postrojenja  Landža – centar   i od  trenutka  poštovana  gospodo , počinje  naša  borba ,zakazivanje  kod predhodnog predsjednika Opštine  , predsjednika Skupštine ,da  bar  neko potvrdi  ja određena lokacija Landža.Posle  dužeg  perioda  , kao  da se  radi o  nekoj  za  lokalnu  samoupravu  i  njene  građane  koji  su  je  birali ,  sporednoj  stvari  , konačno  smo  uspjeli  da  nas  primi šef  projekta  koji  nas  je  kulturno  saslušao  ,ali  od  kojeg  nijesmo dobili  nikakav  precizan i  konkretan , a  da  ne  govorim  stručan  odgovor odgovor, sem obećanje  da  ćemo  o  svemu  biti  obaviješteni  ,  što se  naravno  do  danas  nije  desilo. U par  navrata  sam i  sadašnju  predsjednicu i podpresjednika Pavićevica upoznao  sa  problemom  odabrane  lokacije .

Nego ,  smatram  da  danas  nijesmo  ovdje  da  napadamo  jedni  druge  nego  da  zajedno  za  dobrobit  svih  građana nađemo  najbolje  rješenje

Molimo  da    zahtijevate  od    Evropske  banke  za  obnovu i  razvoj , da  vam  imajući  u  vidu  novonastalu  situaciji  u  zemlji  i  svijetu , omogući  odlaganje  realizacije  projekta  na  12  mjeseci  , koji  bi  se  iskoristio  za  nalaženje  nove  lokacije  .

Smatramo  da  kvalitetno rješenje  je moguce  i molimo  vas  da  pokažete  odgovornost  prema  građanima  i  prirodi .

Snimak sjednice Skupštine opštine Danilovgrad, 15.05.2020. godine