Naslovna - Novosti - NVO Sektor - Opština Danilovgrad raspisala konkurs za Nevladine organizacije
Opština Danilovgrad raspisala konkurs za Nevladine organizacije

Opština Danilovgrad raspisala konkurs za Nevladine organizacije

Opština Danilovgrad raspisala konkurs za Nevladine organizacije. Konkurs je otvoren 30 dana od dana raspisivanja odnosno od 11.04.2018. godine.

Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama Predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2018.GODINU

 

1.Predmet Konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama čiji su projekti kandidovani za finansiranje iz Budžeta Opštine Danilovgrad i realizuju se u potpunosti na teritoriji opštine Danilovgrad, iz sljedećih oblasti:

 • Rješavanje problema mladih, raznovrsnost i viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne, dječje zaštite i drugih oblika zaštite;
 • Afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine;
 • Očuvanje životne sredine i održivog razvoja.

2. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su, do dana raspisivanja Konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Danilovgrad (u daljem tekstu Opštini), za projekte koji se u potpunosti ili pretežno  ealizuju na teritoriji Opštine.

3. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija (u daljem tekstu Komisija), koju je imenovao Predsjednik Opštine Danilovgrad.

4. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs.

4.1. Prijavni obrazac nevladina organizacija može dobiti u Sekretarijatu za upravu i društvene djelatnosti SO Danilovgrad ili preuzeti sa web sajta Opštine Danilovgrad (www.danilovgrad.me)

4.2. Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje se pisarnici Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Danilovgrad.

4.3. Nevladina organizacija može podnijeti prijavu za finansiranje do tri projekta na raspisani Konkurs, od kojih jedan može dobiti finansijsku podršku.

4.4. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos cijene projekta ili za dio nedostajućih sredstava i dužna je to da naznači.

4.5. Uz prijavu se prilaže :

 • dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini;
 • kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima;
 • projekat ili program (sedam primjeraka) sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;
 • garanciju(izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva ili dio sredstava za realizaciju projekta koji kandiduje.
 • izjavu da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u predhodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine

4.6 . Projekat treba da sadrži :

 • naziv projekta ;
 • naziv nevladine organizacije (adresa, telefon/faks i e-mail);
 • oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema, koji se rješava realizacijom projekta;
 • ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema);
 • detaljan opis projekta (opisati po segmentima i po mogućnosti kvantifikovati sve projektne ili programske aktivnosti i dinamiku realizacije projekta sa eventaulno potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije, cd prezentacija i sl.);
 • budžet projekta (detaljno razrađen po stavkama kao i ukupan iznos sredstava koja se potražuju);
 • način praćenja projekta;
 • ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon, email);
 • broj žiro računa nevladine organizacije.

4.7. Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, kao i metodološkog postupka, propisan je Obrazac za prijavu projekta, koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju ovlašćeni službenik Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Danilovgrad, ovlašćeno lice nevladine organizacije i Komisija prilikom odlučivanja.

4.8. Projektnu formu nevladine organizacije mogu dobiti u Sekretarijatu za upravu i društvene djelatnosti SO Danilovgrad ili preuzeti sa web sajta Opštine Danilovgrad (www.danilovgrad.me).

4.9. Komisija zakazuje konsultativni sastanak sa nevladinim organizacijama, na kojem će informisati o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu u prvoj sedmici po objavljivanju Konkursa.

5. Komisija je dužna da donese odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja Konkursa.

6. Odluka o raspodjeli sredstava dostavlja se učesnicima konkursa, objavljuje na web sajtu opštine i na drugi pogodan način.

7. Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i njenog javnog objavljivanja, Predsjednik Opštine sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva u roku od 10 dana od dana donošenja odluke zaključuje ugovor kojim se uredjuju medjusobna prava i obaveze.

8. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA: Sredstva planirana u Budžetu za raspodjelu iznose 12.000 eura .

 

OPŠTINA DANILOVGRAD

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Ratko Lakić s.r

Obrazac za prijavu se može preuzeti na sledećem linku

Takođe pogledajte

Zimsko prebrojavanje ptica u Danilovgradu, stanje zabrinjavajuće

Društvo prirodnjaka Crne Gore kao i svake godine organizuje u Danilovgradu prebrojavanje ptica močvarica u …

Društvo prirodnjaka Crne Gore poziva volontere

Društvo prirodnjaka Crne Gore poziva volontere da se u januaru mjesecu, pridružite na popisu ptica …

Оставите одговор

%d bloggers like this: