Connect with us

NVO Sektor

Opština Danilovgrad započela sječu stabala bez saglasnosti Agencije

Opština Danilovgrad je počela sa sječom starih stabla u Parku prirode ,,Rijeka Zeta” bez saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine.

Published

on

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Juče je posječeno staro stablo brijesta iako nije smetalo rekonstrukciji puta. Pogubno je da institucija koja je inicirala uspostavljanje Parka prirode, radi na štetu parka i lokalne zajednice. Pored svega toga, Opština nameće lokalnoj zajednici sljedeći stav: ,,ili put ili stabla’’, gdje zapravo ima prostora za oba javna dobra, saopštili su iz Crnogorskog društva ekologa.

Iz CDE-a su izrazili zabrinjavajuću činjenicu da su funkcioneri Opštine na posljednjem dogovornom sastanku sa CDE-om saopštili da će se sa stablima postupati shodno smjernicama koje propiše Agencija za životnu sredinu. Smjernica još nema, ali Opština ipak uklanja stabla.

Crnogorsko društvo ekologa (CDE) je prije više od godinu dana iniciralo prvi sastanak sa predstavnicima Opštine Danilovgrad u cilju pronalaska održivog rješenja za rekonstrukciju puta Spuž – Danilovgrad, preko Martinića. Nizom sastanaka tokom proteklih godinu dana CDE je pokušavalo da ukaže Opštini i drugim donosiocima odluka i zainteresovanim stranama važnost očuvanja starih stabala duž ovog puta.

Upravljač zaštićenog prostora treba da bude prvi u redu koji razumije, poštuje i kontroliše primjenu zakona u svom području, a u slučaju Opštine Danilovgrad svjedočimo neprekidnim pokušajima izbjegavanja zakonskih procesa i procedura radi udovoljavanju investitorima i izvođačima radova čiji poduhvati u zaštićenom području ignorišu prirodu, koja pritom biva nepovratno uništena, kazali su nam iz CDE-a.

“Našom inicijativom za zaštitu drveća na ovom prostoru obihvaćeno je 7 skadarskih hrastova, nekoliko brijestova i prirodni tunel od hrastova velike ambijentalne vrijednosti po kom su donji Martinići prepoznati. Nakon godinu dana zatičemo posječen veliki dio tunela, a juče posječeno i stablo brijesta, dok saglasnost od Agencije i dalje nije pribavljena.

Čini nam se očiglednim da ne postoji volja Opštine da riješi ovaj problem, to jest da Opština nažalost ni nakon godinu dana čak i ne prepoznaje da postoji problem, čime pokazuje da nema želju ni kapacitete da vrši aktivnu zaštitu ovog prostora”, zaključuje se u saopštenju Crnogorskog društva ekologa.

Ostavite komentar

Leave a Reply

NVO Sektor

Natura 2000: CDE će ustupiti Agenciji za zaštiti životne sredine preko 120km2 mapiranih staništa

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Crnogorsko društvo ekologa (CDE) je uz podršku Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Agencije za zaštitu životne sredine  organizovalo konferenciju pod imenom “Značaj međunarodnih ekoloskih mreža u Crnoj Gori”. 

Crna Gora kao zemlja u procesu Evropskih intgreacija je u obavezi da uspostavi Evropsku ekološku mrežu koja obuhvata područja važna za očuvanje evropski  ugroženih vrsta i staništa – Natura 2000. Prostirući se na preko 18% kopnene površine EU i više od 8% njene morske teritorije, Natura 2000 je najveća koordinirana mreža zaštićenih područja na svijetu. Crna Gora uveliko radi na tome i je do sada istražila i mapirala oko 35 % svoje teritorije prema Direktivi o staništima.

Kako bi unaprijedili taj proces, Crnogorsko društvo ekologa je u toku 2021. godine sprovelo mapiranje Natura 2000 stanišnih tipova u slivovima 4 riječna sliva, pokrivajući oko 120 km2 teritorije (rijeke: Skrbuša, Vranještica, Štitarica i Komarnica).  Svi dobijeni podaci će, kako su saopštili iz CDE-a, biti analizirani i verifikovani od strane kredibilnog eksperta i do kraja jula mjeseca biti ustupljeni Agenciji za zaštitu životne sredine, kao instituciji koja vodi ovaj proces u CG. Radi se od donaciji u vrijednosti od preko 15 000 eura, što olakšava Agenciji da prije uspostavi evropsku ekološku mrežu u Crnoj Gori.

Sa druge strane, tema konferencije je bila i EMERALD – nacionalna mreža zaštićenih područja, na koju se Crna Gora obavezala kao potpisnica Bernske konvencije. Za uspostavljanje ove mreže nijesmo u obavezi da čekamo pristup Evropskoj Uniji, te do tada na ovaj način imamo šansu da očuvamo biodiverzitetski navrijednija područja. 

Pored predstavnice Crnogorskog društva ekologa, na konferenciji su govorili i predstavnici nadležnih institucija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Tamara Brajović, direktorica direktorata za prirodu i Agencije za zaštitu životne sredine, direktor Milan Gazdić, kao i Andrej Sovinc, samostalni savjetnik iz Slovenije, koji je bio direktno uključen u proces uspostavljanja ovih zaštićenih područja kada je Slovenija pristupala EU, koji se uključio online i podijelio iskustvo i naučene lekcije iz Slovenije iz perioda kada je ona radila na uspostavljanju ekoloških mreža.

NASTAVI SA ČITANJEM

NVO Sektor

“Opština Nikšić nije usvojila lokalni plan upravljanja otpadom”

Cilj okruglog stola, a ujedno i kompletnog projekta, bio je da inspirišu kreatore lokalnih politika, kao i poslovne krugove, organizacije civilnog društva i medije za promjenu u pristupu lokalnim politikama životne sredine u primjeni instrumenata zelene tranzicije

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Okrugli sto “Održiva zelena tranzicija” završna je aktivnost projekta “Mislimo, djelujmo, inspirišimo svoju okolinu za održivi razvoj”, koji realizuju nevladine organizacije (NVO) “Morakovo” iz Nikšića i Demokratske evropske inicijative iz Danilovgrada.

Cilj okruglog stola, a ujedno i kompletnog projekta, bio je da inspirišu kreatore lokalnih politika, kao i poslovne krugove, organizacije civilnog društva i medije za promjenu u pristupu lokalnim politikama životne sredine u primjeni instrumenata zelene tranzicije.

Podsjetila je da je Opština Nikšić jedina opština u Crnoj Gori koja nije usvojila Plan upravljanja otpadom, iako je bila u obavezi da to uradi do 2015. godine.

“Danas, pored Mislovog dola postoje brojne divlje deponije na području opštine, što uz nefunkcionalan kolektor za prečišćavanje koji radi sa 30 odsto kapaciteta, narušava uslove života građana u užem dijelu grada”, kazala je Bajagić.

Igor Jovanović, rukovodilac Direkcije za upravljanjem otpadom, kazao je da je uspostavljanje trajnog sistema upravljanja otpadom prioritet Crne Gore.

Ključna ograničenja u poboljšanju sakupljanja i recikliranja otpada su nedostatak adekvatne infrastrukture, kanala za prodaju sekundarnih sirovina, neprofesionalan rad inspekcijskih organa i nedostatak svijesti o uticaju neregulisanog odlaganja otpada.

“Problemi životne sredine su problemi svih nas. Opština Nikšić nije usvojila lokalni plan upravljanja otpadom i lokalni ekološki plan i to treba donijeti u što kraćem roku kako bi mogli na adekvatan način da planiramo aktivnosti u ovoj oblasti”, kazao je Jovanović.

Milena Rmuš, iz Privredne komore Crne Gore, predstavila je Mapu puta cirkularne ekonomije, koja je urađena u partnerskom projektu Privredne komore i UNDP-a.

Riječ je o prvom dokumentu u kojem se identifikuju prioritetni sektori za razvoj cirkularne ekonomije i implementaciju cirkularnih praksi u Crnoj Gori.

Kako bi se ubrzao prelazak na dobro razvijenu cirkularnu ekonomiju, potrebni su napori svih uključenih strana.

Mr Luka Mitrović govorio je o klimatskim promjenama, rizicima i izazovima, dok je Branko Glomazić, inženjer u Elektroprivredi Crne Gore, izlagao na temu dekarbonizacije energetskog sektora i uvećanja udjela obnovljivih izvora energije.

Milka Rajković Mitrović, iz Agencije za zaštitu životne sredine, govorila je o izazovima i perspektivama zaštite prirode u opštinama Nikšić i Danilovgrad.

U Opštini Nikšić sedam godina nije donijet plan upravljanja za Gornjopoljski vir, dok se za park prirode rijeka Zeta tek nakon dvije godine obavljaju pripremne aktivnosti za donošenje plana upravljanja.

Slavka Grgurević, ispred lokalne turističke organzacije predstavila je mogućnosti razvoja zelenog turizma.

Tokom projekta “Mislimo, djelujmo, inspirišimo svoju okolinu za održivi razvoj”, koji je realizovan na teritoriji opština Nikšić i Danilovgrad, potpisan je Memorandum o saradnji sa lokalnim upravama, pokrenuta inicijativa za cjelovitu zaštitu rijeke Zete, kao i kraljevog Zabrana i izvora rijeke Gračanice, formiran je lokalni ekološki parlament, stručne grupe za održivi ekološki razvoj u lokalnoj zajednici, kao i zelena stolica u lokalnom parlamentu.

“Zabrinjava što reforme koje prate proces EU integracija nijesu doprinijele demokratizaciji politika zaštite životne sredine koja je opterećena brojnim izazovima u lokalnom kontekstu. Jedan od uzroka neefikasnosti ekološke politike u projektnom području je sporost sprovođenja ekološke politike i prihvatanja političke ideje da društvo i država moraju da promijene svoj odnos prema životnoj sredini kao javnom dobru”, kazala je Bajagić.

Prema njenim riječima, politika životne sredine se i dalje definiše i posmatra kao striktno nacionalna politika, a pritom se potpuno zanemaruje uloga lokalne samouprave, a posebno građana i njihove participacije za legitimnost odluka. Projekat je podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stftung (FES), NVO Politikon mreža i Centar za istraživanje i zaštitu ptica (CZIP). Program finansira Evropska unija.

NASTAVI SA ČITANJEM

Najčitanije