Connect with us

Ekonomija

Otpuštanje 3.182 službenika i opštinara donosi uštedu od 30,5 miliona godišnje

Objavljeno

on

Otpuštanje 3.182 službenika i opštinara

Vlada Crne Gore razmatra tri projekcije Plana optimizacije glomazne državne i opštinske uprave. Prema najrigidnijoj, otkazi za 1.965 državnih službenika i 1.217 opštinara donose ukupnu godišnju budžetsku uštedu od 30,5 miliona eura, saznaje Portal Analitika. U narednom period biće definisane visine otpremnina za otpuštene radnike.

U ukupan broj nijesu uračunati viškovi radnika u državnim preduzećima, koji takođe moraju biti otpušteni, shodno Planu optimizacije do 2020. godine, koji je Vlada usvojila u julu. Te projekcije biće predmet posebnih analiza.

Za potrebe projekcija, Vlada je pošla od brojki da je ukupan broj zaposlenih u državnoj upravi na centralnom (državnom) nivou 39.306 službenika, a na lokalnom 12.174 opštinara.

Projekcija 1: Prema prvoj, “najmekšoj” projekcji, koja bi mogla da se ostvari već do kraja godine, otpuštanje jednog procenta državnih službenika, odnosno njih 393, donosi uštedu na mjesečnom nivou 314.448 eura, a na godišnjem 3.373.376 eura.

Što se tiče lokalnih samouprava, projekcija kaže da da procentualno smanjenje za tri odsto opštinara, odnosno otkaz za njih 395, donosi mjesečnu uštedu u lokalnim budžetima od 292.176 eura, odnosno na godišnjem novou 3.506.112 eura.

Projekcija 2: U slučaju troprocentualnog smanjenja broja činovnika, bez posla će ostati 1.179 službenika. To će na mjesečnom nivou donijeti uštedu državnom budžetu od 943.344 eura, dok će ta cifra na godišnjem nivou narasti na 11.320.128 eura.

Što se tiče opštinskog nivoa, u slučaju sedmoprocentnog smanjenja broja opštinara, otkaze će dobiti 852 činovnika. Ova projekcija na mjesečnom nivou donosi uštedu lokalnim budžetima od 681.744 eura, dok na godišnjem ta cifra iznosi 8.180.928 eura.

Projekcija 3: Prema trećoj, najrigidnoj procjeni, do kraja 2020. godine, biće otpušteno pet odsto državnih službenika, odnosno njih 1.965.

To će centralnom budžetu na mjesečnom novou donijeti uštedu od 1.572.240 eura, što na godišenjem nivou iznosi impresivnih 18.866.880 eura.

Na lokalnnom nivou, u slučaju desetoprocentnog smanjenja, biće otpušteno 1.217 opštinara što će donijeti mjesečnu uštedu lokalnim budžetima u iznosu od 973.920 eura, što je na godišnjem 11.687.040 eura.

Zbirno posmatrano, ako se Vlada odluči na najrigidniju, treću varijantu, što je izvjesno, bez posla će do 2020. godine ostati ukupno 3.182 činovnika i opštinara, što će budžetima donijeti ukupnu uštedu od 30.553.920 eura.

Planom optimizacije državne uprave nije razmatrao koliko će koštati socijalno zbrinjavanje otpuštenih činovnika i službenika, odnosno koliko će iznositi otpremnine za otpuštene činovnike, ali su jasno date smjernice kako će oni biti riješeni.

otkaz-prva

Šta predviđa Plan optimizacije Podsjetimo, Plan optimizacije, pored otpuštanja predviđa i još jednu rigoroznu mjeru: moratorijum na zapošljavanje u državnoj upravi na neodređeno i određeno vrijeme – u narednih godinu dana! Zatim prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme istekom roka na koji je radni odnos zasnovan, bez mogućnosti produženja u ovih godinu dana, odnosno prestanak radnog angažmana lica angažovanih po drugim osnovama po isteku vremena na koje su ta lica angažovana.

Sporazumni prekid i tehnološki viškovi: Otpuštanje radnika, odnosno smanjenje broja zaposlenih će se mahom vršiti kroz instituciju „sporazumnog prekida radnog odnosa“ i proglašenje „tehnološkog viška“.

S tim u vezi, pristupiće se izmjenama Zakona o zaradama, izmjenama Odluke o otpremninama zaposlenih u javnom sektoru, kao i sprovođenju ankete za zaposlene o zainteresovanosti za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom“, navodi se u mjerama Plana.

Sigurni samo stručnjaci i deficitarni kadar: Prethodno, rukovodilac organa odnosno službe utvrđuje listu zaposlenih koji se neće anketirati zbog potreba organa odnosno službe, a u pitanju je deficitarni stručni kadar, izvršioci sa posebnim stručnim znanjima, sposobnostima i vještinama.

Mjere predviđaju i proglašenje tehnološkog viška uz isplatu otpremnine za zaposlene na koje se primjenjuju opšti propisi o radu.

otkaz-druga

Otpuštenim će biti ponuđeni krediti IRF-a: Takođe, kao utjehu, službenicima koji prihvate „sporazumni prekid radnog odnosa“ i status „tehnološkog viška“ će se definisati poseban program mjera u okviru Investiciono-razvojnog fonda (IRF) ili nekog drugog organa.

Mjere predviđaju i promjene akata o sistematizaciji u skladu sa stvarno potrebnim brojem uz obavezu smanjenja broja sistematizovanih izvršilaca od 10-30 odsto u odnosu na važeći akt o sistematizaciji, u organima u kojima je ova razlika evidentirana, kao i ograničenje da opšte službe ne mogu imati više od 15 odsto od broja sistematizovanih.

Plan predviđa i formiranje komisije u čijem će sastavu biti predstavnici Ministarstva javne upraveMinistarstva finansija i Uprave za kadrove, na visoko rukovodnom nivou, čiji je zadatak davanje mišljenja na akta o sistematizaciji kroz sagledavanje budžetskih i strateških opredjeljenja Vlade i definisanih ograničenja, uz prethodno pribavljena mišljenja Uprave za kadrove Ministarstva finansija.

 Komisija, prema dokumentu, ima privremeni karakter i ostvaruje svoje nadležnosti samo u periodu sprovođenja Plana.

otkaz-treca

Mjere: U mjerama Plana se podvlači da ukupan broj zaposlenih na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog obima posla po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima, zaključenih neposredno ili preko omladinske ili studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, ne može biti veći od 10 odsto od broja zaposlenih na neodređeno vrijeme u organu.

Plan se zaključuje preporukom da se vrši povjeravanje pomoćnih poslova privatnom sektoru, posebno u zdravstvenim ustanovama, kao i u drugim resorima, kroz podugovaranje ili druge oblike javno-privatnog partnerstva. Pod tim se podrazumijevaju čišćenje, portirski poslovi, održavanje rublja, priprema hrane u Kliničkom centru

Iz Vlade su izrazili očekivanje da će mjere, između ostalog, uticati da se određeni broj nezaposlenih lica usmjeri ka privatnom sektoru „u kojem ima veliki broj slobodnih radnih mjesta“.

Ako se ima u vidu da, prema istraživanjima,72 odsto svršenih visokoškolaca želi isključivo posao u državnoj administraciji, prije svega zbog sigurnosti i boljeg tretmana, onda je jasno da Vlada, ako želi rezultate u sprovođenju Plana,  mora dovesti u red privatni sektor, naročito u oblasti striktnog poštovanja prava zaposlenih. U narednom periodu najznačnije pitanje biće koliko će iznositi otpremnine otpuštenim činovnicima i opštinarima. (Autor je glavni urednik Portala Analitika)

 (Nastaviće se)

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ekonomija

Popis poljoprivrede od 1. oktobra do 1. decembra

Objavljeno

on

By

Woman worker or manager stroking calves on diary farm, agriculture industry

Popis poljoprivrede kojim treba da se obezbijedi realna slika o stanju poljoprivrede u Crnoj Gori, kao i međunarodno uporedivi podaci o strukturi poljoprivrede i poljoprivrednim gazdinstavima biće održan od 1. oktobra do 1. decembra ove godine.

Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Nosilac popisa je Uprava za statistiku – Monstat.

Generalni direktor Direktorata za poljoprivredu u ministarstvu Miroslav Cimbaljević je kazao da je suština popisa da se prikupe strukturni podaci o površini korišćenog poljoprivrednog zemljišta po kategorijama korišćenja, brojnom stanju stoke po vrstama i kategorijama, licima koja rade u poljoprivrednoj proizvodnji sa posebnim fokusom prema polu, mašinama, objektima i slično.

“Popisom poljoprivrede će se obezbijediti realna slika o stanju poljoprivrede u Crnoj Gori kao i međunarodno uporedivi podaci o strukturi poljoprivrede i poljoprivrednim gazdinstavima, a na osnovu koje će se donositi odluke i strategije daljeg razvoja. Moram da kažem da nam je veliko zadovoljstvo što ćemo ove godine imati popis poljoprivrede, jer je to od velikog značaja za dalji razvoj poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori. Resorno ministarstvo i Monstat imaju jako dobru saradnju, uvijek smo u komunikaciji i mislim da će ovo biti jedan veliki iskorak budući da smo na ovaj popis čekali dugo. Metodologija i cijeli pristup popisu su na vrlo visokom nivou. Ministarstvo željno iščekuje rezultate ovog popisa koji su neophodni za kreiranje mjera agrarne politike, kao i donošenja stateških dokumenata, kazao je Cimbaljević.

On je kazao da je kraj ove godine i početak sljedeće od vitalnog značaja za crnogorsku poljoprivredu jer će se imati potpun presjek stanja i vidjeti gdje su “uska grla” i šta treba činiti u narednom periodu.

Ovo će biti četvrti popis poljoprivrede koji se organizuje u Crnoj Gori u posljednjih sto godina, a prvi sa novijom metodologijam koju zahtijeva EU.

Prvi podaci sa ovog popisa biće poznati u roku od 90 dana nakon njegovog završetka.

Za potrebe popisa Vlada je utvrdila predlog zakona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri i čije se usvajanje očekuje uskoro .

Prvi popis poljoprivrede održan je 1931. godine za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, a zatim 1960. u doba SFRJ, dok je posljednji iz 2010. godine. U međuvremenu je bilo redovnih popisa stanovništva na kojima su postavljana pitanja i iz poljoprivrede, ali ne detaljnih poljoprivrednih popisa.

Prema ranijem planu iz 2010. godine, sljedeći popis poljoprivrede trebalo je da bude održan 2020. godine ali je odlagan zbog, kako je navedeno, nedostatka kapaciteta.

Popisom poljoprivrede obuhvataju se poljoprivredna gazdinstva koja imaju najmanje – 5.000 kvadratnih metara korišćenog poljoprivrednog zemljišta, 3.000 kvadrata oranica, 1.000 kvadrata zasada aromatičnog, Ijekovitog i začinskog bilja, cvijeća i ukrasnog bilja, sjemena i rasada, 1.000 kvadrata pod zasadima voća, jagodičastog voća, orašastog voća, vinograda, maslinjaka, rasadnika i drugih visegodišnjih zasada. Obavezni popis je i za gazdinstva koja imaju najmanje 100 kvadratnih metara pod plastenicima, 100 kvadratnih metara prostora za uzgoj pečuraka, deset košnica i najmanje jedno takozvano uslovno grlo. Uslovno grlo je međunarodna opšteprihvaćena jedinica za životinju ili skup životinja težine 500 kilograma računajući najveću težinu proizvodne kategorije (1 krava/bik, 2 junice, 10 ovaca, 10 koza, 150 pilića, 200 koka nosilja…).

Finansijskim planom predviđeno je da popis i prateće aktivnosti koštaju 900 hiljada eura, od čega će 800 hiljada biti potrebno ove godine, kada će se popis i sprovoditi, a po 50 hiljada u 2025. i 2026. godini kada će se obrađivati i analizirati podaci sa popisa.

Gotovo polovina gazdinstava uzgajala stoku

Prema poljoprivrednom popisu iz 2010. u Crnoj Gori je bilo 48,87 hiljada poljoprivrednih gazdinstava, od čega je većina bilo porodičnog a svega 46 poslovnog tipa, navodi se u popisu koji je tada objavio Monstat. Prema njemu, ta gazdinstva su imala ukupno 309,240 hektara raspoloživog zemljišta, dok je prosječno porodično poljoprivredno domaćinstvo imalo 6 hektara.

“Obuhvaćeno je 32,67 hiljada domaćinstava koja uzgajaju stoku i čine 66,9 odsto od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava. Ukupan broj uslovnih grla stoke je 117,75 hiljada”, navodi se u popisu.

Kada su u pitanju goveda, tada ih je uzgajano više od 80 hiljada, dok je ovaca bilo 229,03 hiljada, od čega je više od polovine služilo za mužu.

Što se tiče strukture zemljišta, većinu od 95 odsto su tada činili pašnjaci i višegodišnje livade, a ostatak okućnice, oranice i vinogradi.

Gotovo polovina ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava se prema popisu iz 2010. godine specijalizovala za uzgoj stoke, dok se oko 25 odsto bavilo ratarstvom.

“Svega 8 odsto su gazdinstva za uzgoj svinja i živine, zatim 4,53 odsto gazdinstava ima mješovitu stočnu proizvodnju. Mješovitu biljnu i stočnu proizvodnju ima oko 5 odsto”, navodi se u dokumentu.

Ekonomski gledano, ukupna vrijednost ovih gazdinstava u Crnoj Gori tada je iznosila 125,81 milion eura.

Nastavite čitanje

Ekonomija

Danas počinje isplata penzija

Objavljeno

on

By

Savings. Nest egg of grandmother saving money, economizing pension, mortgage loan at home

Isplata majskih penzija počeće danas, saopšteno je iz Fonda PIO.

Iz Fonda PIO su kazali da prosječna majska penzija (bez obračunate razlike) iznosi 494,153 eura.

“Prosječna isplaćena penzija sa obračunatim razlikama za maj iznosi 515,114 eura”, istakli su iz Fonda PIO.

Oni su dodali da je za isplatu majskih penzija bilo neophodno 61,90 miliona eura.

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije