Regionalni trening centar za spasioce

U Danilovgradu je danas otvoren Regionalni trening centar za spasioce u poplavama i klizištima, koji će omogućiti efikasno djelovanje u najtežim situacijama spašavanja ljudskih života i očuvanje materijalnih dobara.

Predsjednica Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, kazala je da je današnji dan veoma značajan za Opštinu Danilovgrad.

„Od svog formiranja 1988. godine sa tri zaposlena i jednim vozilom, pa do današnjih 19 zaposlenih i devet vozila, Služba zaštite opravdala je povjerenje građana i zaslužila savremeni Dom“, navela je Kovačević.
Prema njenim riječima, investicija vrijednosti 350 hiljada eura u Vatrogasni dom i nabavka opreme vrijednosti 150.000 eura za Danilovgrad je veoma važna.

„To znači za naše građane brže intervencije u kritičnim situacijama, za lokalnu upravu kvalitetniji rad opštinskog tima za djelovanje u vanrednim situacijama, za Službu zaštite i spašavanja mnogo bolje uslove“, kazala je Kovačević.
Ona je ocijenila da je za Crnu Goru novi trening centar za djelovanje u poplavama i klizištima, novi resurs za jačanje sopstvenih kapaciteta.

„I ovim projektom potvrđuje se opredijeljenost lokalne uprave da koristi raspoložive fondove Evropske unije za poboljšanje kvaliteta života svih građana Danilovgrada. Da zajedno sa Evropskom unijom, Vladom Crne Gore i partnerima iz zemlje i inostranstva razvijamo grad po mjeri evropskih standarda i potreba građana“, rekla je Kovačević.

Ona smatra da Služba zaštite i spašavanja zalužuje ovaj savremeni Dom.

„Jer su pokazali i dokazali svoju privrženost dobru građana. U najtežim situacijama uvijek su bili na visini zadatka i odgovornosti. I zato ovaj projekat predstavlja naše poštovanje i zahvalnost Službi zaštite i spašavanja, ali i želju da Danilovgrad pozicioniramo na državnoj i međunarodnoj mapi centara za djelovanje u poplavama i klizištima“, istakla je Kovačević.

Menadžer projekta ispred opštine Danilovgrad, Darko Mrvaljević, ocijenio je da Vatrogasni dom kazao je da Vatrogasni dom nije „ni prvi, ni poslednji biser u đerdanu prepoznate i vrednovane evropske sadašnjosti Danilovgrada“.

„Vjerujem da će ovaj rezultat najviše cijeniti požrtvovani vatrogasci-spasioci iz Danilovgrada, ali i njihove kolege iz Crne Gore, Albanije i Italije. Ovaj objekat je izgrađen je kroz projekat „Trening i podrška u poplavama i klizištima“ podržanog u okviru Programa prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora ukupne vrijednosti od 959.000 eura, od čega je budžet za Opštinu Danilovgrad 475.000 eura“, rekao je Mrvaljević.

On je pojasnio da je u pitanju donacija, bespovratna sredstva Evropske unije u visini od 85%, dok ostatak finansiraju partneri u projektu.

„Regionalni trening centar za djelovanje u poplavama i klizištima, 1100 m2 uređenog terena sa objektom od 600 m2, garažama za vatrogasna vozila, dispečerskim centrom, administrativnim kancelarijama i salom za održavanje obuka, te spasilačka oprema predstavljaju ne samo unapređenje sistema zaštite i spašavanja u Danilovgradu, nego i vrijedan resurs na državnom i međunarodnom nivou“, naveo je Mrvaljević.

On je rekao da će nova znanja i vještine tokom trajanja projekta sticati 60 spasioca iz Crne Gore i Albanije, uz korišćenje iskustva naših italijanskih kolega, dok će spasilačku opremu i druge vrijedne alate obezbijediti i partneri Opština Nikšić, Gorska služba spasavanja Crne Gore, Opština Brindizi iz Italije i Zajednica opština Albanija i njihove Službe zaštite.

„Ne manje važna uloga u ovom projekta je Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, odnosno Direktorata za vanredne situacije“, dodao je Mrvaljević.

Ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić, kazao je da lokalni i državni nivoi zajedno čine jedinstven sistem zaštite i spašavanja.

„Profesionalnost i efikasnost danilovgradske Službe zaštite i spašavanja je za pohvalu i ona uvijek pravovremeno odgovori zadacima. Rizici od prirodnih katastrofa nas sve zajedno obavezuju da budemo spremni i jačamo kapacitete i da na efikasan način sprovodimo mjere za zaštitu stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine”, istakao je Nuhodžić.

Komentarišući saradnju sa Odjeljenjem bezbjednosti u tom gradu, Kovačević je ocijenila da je ona kvalitetna, navodeći da se zasniva na efikasnoj i intenzivnoj komunikaciji opštinskih i policijskih službi.

Na sastanku, koji je prethodnio otvaranju Regionalnog centra, je ocijenjeno da je saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i ove lokalne samouprave na visokom nivou, te da će se sa ovim trendom nastaviti i ubuduće, kroz nove zajedničke projekte u oblasti bezbjednosti saobraćaja, javnog reda i mira, te servisa za građane.