Program javne rasprave

Predsjednica opštine Danilovgrad je Zaključkom broj 01-1557/1 od 14.05.2019. godine utvrdila:

Nacrt Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji opštine Danilovgrad;

-Nacrt Odluke o pijacama na na području Opštine Danilovgrad;

-Nacrt Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Danilovgrad;

-Nacrt Odluke o javnoj kanalizaciji na području Opštine Danilovgrad;

-Nacrt Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika;

-Nacrt Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;

-Nacrt Odluke o boravišnoj taksi;

-Nacrt Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima;

-Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto – taksi prevozu;

-Nacrt Odluke o godišnjoj naknadi  za korišćenje prostora za bespravne objekte.

         Prednje navedeni nacrti odluka stavljaju se na javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

         Povodom Prednje navedenih nacrta odluka organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, počev od 15.05.2019. godine, zaključno sa 29.05.2019. godine.

          Prednje navedeni nacrti odluka objavljeni su na internet stranici Opštine Danilovgrad www.danilovgrad.me, a sa istim se mogu upoznati i u kancelarijama: Sekretarijata za komunalno, stambene poslove i saobraćaj, Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Sekretarijata za planiranjei uređenje prostora i zaštitu životne sredine, koji će i sprovesti javnu raspravu.

          Centralna javna rasprava će se održati dana 27.05.2019. godine sa početkom u 13,00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Danilovgrad.

          Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi prednje navedenim sekretarijatima na adresu: Opština Danilovgrad, Trg 9. decembar bb, Danilovgrad ili na e-mail adrese: urbanizam.saobracaja@danilovgrad.meurbanizam.prostora@danilovgrad.me,
drustvene.djelatnosti@danilovgrad.me do isteka roka za javnu raspravu.

          Navedeni sekretarijati razmotriće dospjele primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će isti  sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.