Pleme Pješivci ili Krajina Stare Crne Gore je pleme na sjevernom dijelu Stare Crne Gore, sa zapada se graničimo sa Nikšićem, sa istoka sa Danilovgradom, sa sjevera sa Bjelopavlićima i sa juga sa Čevom. Sv Petar Cetinjski je za Pješivce volio da govori da su mu to sjeverna vrata Crne Gore.

Mi, potomci naših predaka smo se našli u vremenu gdje opet vrijeba prijetnja pretvaranja naših svetinja u štale kao što su to radili komunisti. Kako kaže Brana Crnčević „Budimo potomci da bi bili preci“, naša dužnost je da branimo svetinje jer nas gleda Sv. Vasilije Ostroški, kad to kažemo mislimo i bukvalno jer skoro svako selo ima pogled na manastir Ostrog.

Naši đedovi su dobro zapamtili komunističke zločine koji su na ovom prostoru rađeni počev od ubijanja sveštenika preko pucanja u ikonu Isusa Hrista u Crkvi Sv. Georgija u Bogetićima pa do bacanja prvaka plemena u jamu Dobruš kod Cerova itd. Kako latinska izreka kaže da je istorija učiteljica života, tako smo mi i naučili nešto iz toga, poučeni svojim tragičnim iskustvom, danas mi potomci nećemo to dozvoliti!

Sv. Vasilije je zamalo mogao biti Pješivački: po narodnom predanju Sv. Vasilije je započeo gradnju manastira u selu Drenovštica. Međutim, dvije noći zaredom je alat za gradnju nestajao i treću noć ga nađu na mjestu današnjeg Gornjeg manastira Ostrog. To dovoljno govori o kakvom se svecu radi.

Mi potomci naših predaka onih koji su gradili, branili i ginuli za ovu zemlju, moramo reći da mi volimo našu majku Crnu Goru i da apsolutno nemamo problem ni sa njenom nezavisnošću, ni sa njenim imenom, ali branićemo Crkvu u kojoj je svako dobrodošao bez ikakvih podjela ili mržnje.

16. 02. 2020.god. smo imali litiju, koja je sa blagoslovom krenula iz Bogetića i sastavila se sa ostroškom litijom. To nije bila litija samo kao protest povodom ovog bezbožnog zakona, nego je to bila litija bratske ljubavi koja vlada između nas, a Bog nas voli sabrane u molitvi. Odziv za litiju je bio masovan a na litiji nije zabilježen nijedan bačeni papirić a kamoli kakav incident što dovoljno govori da smo mi dostojanstveni i da slušamo naše duhovne pastire koji moleći se za spasenje duša naših, koračaju stepenicama Nebeskoga carstva. Posebno ističemo našeg paroha oca Radmila Čizmovića koji je predvodio litiju zajedno sa ostalim sveštenstvom.

Polako i spontano i samoinicijativno smo došli na ideju da skupimo potpise podrške našoj Srpskoj pravoslavoj crkvi u odbrani svetinja u Crnoj Gori i da tako poručimo: NE DAMO SVETINjE!

Potpisi:

1. Aleksandar Backović, Drenovštica

2. Ćamo Spasojević, Vitasojevići

3. Zlatija Backović, Drenovštica

4. Nikola Magovčević, Cerovo

5. Dušan Baja Pavićević, Do Pješivački

6. Zorica Pavićević, Do Pješivački

7. Ana Pavićević, Do Pješivački

8. Milutin Pavićević, Do Pješivački

9. Stefan Pavićević, Do Pješivački

10. Pero Đurović, Zagorak

11. Igor Đurović, Zagorak

12. Rosanda Đurović, Zagorak

13. Lola Đurović, Zagorak

14. Petar Peđa Đurović, Zagorak

15. Jelena Lakčević, Zagorak

16. Boris Savićević, Vitasojevići

17. Marko Savićević, Vitasojevići

18. Stefan Savićević, Vitasojevići

19. Backo Backović, Drenovštica

20. Dražen Nikčević, Stubica

21. Tamara Nikčević, Stubica

22. Momčilo Nikčević, Stubica

23. Nataša Backović, Drenovštica

24. Nikola Pavićević, Ržišta

25. Marijana Pavićević, Ržišta

26. Milutin Pavićević, Ržišta

27. Slavka Pavićević, Ržišta

28. Rajko Škuletić, Cerovo

29. Veljko Pavićević, Do Pješivački

30. Mihailo Pavićević, Do Pješivački

31. Kristina Lješković, Podkupić

32. Dragan Cebalović, Bogetići

33. Aleksandar Mijušković, Kunak

34. Aleksandar Nikčević, Stubica

35. Milijana Đukić Mrkić, Zagorak

36. Suzana Đukić, Zagorak

37. Mirko Nikčević, Stubica

38. Drago Nikčević, Stubica

39. Božidar Nikčević, Stubica

40. Rade Nikčević, Stubica

41. Radojica Nikčević, Stubica

42. Savo Nikčević, Stubica

43. Mitar Nikčević, Stubica

44. Baćo Nikčević, Stubica

45. Momčilo Nikčević, Stubica

46.Radomir Nikčević, Stubica

47. Vasilije Nikčević, Stubica

48. Petar Nikčević, Stubica

49. Nikola Nikčević, Stubica

50. Miloš Backović, Drenovštica

51. Pero Vulanović, Zagorak

52. Duško Striković, Stubica

53. Krsto Pavićević, Ržišta

54. Boško Vukićević, Dobruš

55. Anđelka Vukićević, Dobruš

56 .Miloš Vukićević, Dobruš

57. Dušanka Vukićević, Dobruš

58. Draško Vukićević, Dobruš

59. Boško Vukićević, Dobruš

60. Vasilije Vukićević, Dobruš

61. Jovan Vukićević, Dobruš

62.Marjana Vukićević, Dobruš

63.Tereza Vukićević, Dobruš

64. Aleksandar Vukićević, Dobruš

65. Danica Vukićević, Dobruš

66. Ljubica Vukićević, Dobruš

67. Zoran Vukićević, Cerovo

68. Milica Vulanović, Zagorak

69. Milena Lakčević, Zagorak

70. Spomenka Lakčević, Zagorak

71. Marija Vučinić, Bogetići

72. Nevena Kontić, Jović Povija

73. Ranko Nikčević, Stubica

74. Miljana Nikčević, Stubica

75. Nikolija Nikčević, Stubica

76. Marija Nikčević, Stubica

77. Darija Nikčević, Stubica

78.Maja Nikčević, Stubica

79.Svetozar Nikčević, Stubica

80. Biljana Nikčeić, Stubica

81. Aleksandra Nikčević, Stubica

82. Marina Nikčević, Stubica

83. Ljiljana Kontić, Povija

84. Andrija Vukićević, Cerovo

85. Čedo Vulanović, Zagorak

86. Veliša Pavićević, Ržišta

87. Branislav Pavićević, Ržišta

88.Vera Pavićević, Ržišta

89.Rada Pavićević, Ržišta

90. Ljubiša Đurović, Zagorak

91. Rada Đurović, Zagorak

92.Jadranka Tešin Đurović, Zagorak

93. Aleksandar Uskoković, Ćurćići

94. Maksim Vučinić, Bogetići

95. Emilija Vučinić, Bogetići

96. Radmila Vučinić, Bogetići

97. Božo Vučinić, Bogetići

98. Milutin Vučinić, Bogetići

99. Đorđina Vučinić, Bogetići

100. Vesna Kontić, Kunak

101. Milan Kontić, Kunak

102. Tanja Kontić, Kunak

103.Tamara Kontić, Kunak

104.Veselin Kontić, Kunak

105.Tanja Mitrović Zagorak

106. Mica Kontić, Povija

107. Marko Nikčević, Stubica

108. Milutin Kontić, Povija

109. Boro Mijušković, Kunak

110. Miloš Mijušković, Povija

111. Mijajlo Mijušković, Povija

112. Zorka Mijušković, Povija

113. Obren Mijušković, Povija

114. Stojanka Mijušković, Povija

115. Ratko Mijušković, Povija

116. Zorica Mijušković Povija

117. Luka Mijušković, Povija

118. Jovana Mijušković, Povija

119. Vladan Mijušković, Povija

120.Nikolina Mijušković, Povija

121. Dušica Mijušković, Povija

122. Radovan Kontić, Povija

123. Vojo Perović, Stubički kraj

124.Ranko Škuletić, Cerovo

125. Slavka Mijušković, Gajić Povija

126. Jovica Mijušković, Povija

127. Sandra Mijušković, Povija

128. Milovan Mijušković, Povija

129. Sara Mijušković, Povija

130.Marina Mijušković, Povija

131. Željko Đuračić, Cerovo

132. Vesna Đuračić, Cerovo

133. Mirjana Đuračić, Cerovo

134.Miloš Đuračić, Cerovo

135. Zoran Đuračić, Cerovo

136. Mirko Đuračić, Cerovo

137. Svetislav Đuračić, Cerovo

138. Dušanka Đuračić, Cerovo

139. Dragan Nikčević, Stubica

140. Slobodanka Nikčević, Stubica

141. Zorana Nikčević, Stubica

142. Jovana Nikčević, Stubica

143. Lana Nikčević, Stubica

144. Danijela Perunović ,Tunjevo

145. Predrag Perunović, Tunjevo

146. Vasilije Perunović, Tunjevo

147. Danilo Perunović, Tunjevo

148. Nada Nikčević, Stubica

149. Petar Backović, Drenovštica

150. Pavle Backović, Drenovštica

151. Milenko Cebalović, Bogetići

152. Bogdan Cebalović, Bogetići

153. Rajko Cebalović, Bogetići

154. Saška Cebalović, Bogetići

155. Danijela Cebalović, Bogetići

156. Vinka Cebalović, Bogetići

Spisak se i dalje ažurira.