Na teritoriji Crne Gore od 22. do 24. marta došlo je do pojave 130 požara na otvorenom prostoru koji su u najvećem broju slučajeva izazvani od strane građana prilikom čišćenja svojih imanja.

Kako je saopšteno iz Direktorata za vanredne situacije, naročito je bilo kritično na području opština Danilovgrad, Kolašin, Budva, Nikšić, kao i Podgorica, što je dovelo do toga da je nekoliko požara ugrožavalo stambene objekte i druga materijalna dobra.

Situacija na ugroženim područjima je zahtijevala višednevni neprestani rad pripadnika službi zaštite i spašavanja u svim jedinicama lokalne samouprave, kao i angažman jedinice za gašenje požara iz vazduha Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za vanredne situacije.

“Angažovanje navedenih resursa na lokalnom i državnom nivou doprinijelo je sprečavanju nastanka većih materijalnih šteta, pri čemu su već utrošena određena sredstva planirana za period pojačane požarne opasnosti – ljetnji period. Napominjemo da će se u narednim danima vršiti osmatranje teritorije Crne Gore iz vazduha helikopterima MUP-a, kao i Vojske Crne Gore koji su opremljeni najsavremenijim uređajima za snimanje terena iz vazduha. Takođe, službenici Uprave policije će imati pojačanu aktivnost u smislu patroliranja na prostorima sa povećanim požarnim rizikom, a sve u cilju pronalaska i eventualnog procesuiranja lica koja izazivaju požare na otvorenom prostoru, što se i dogodilo u Budvi kada je jedna osoba procesuirana zbog izazivanja opšte opasnosti”, navodi se u saopštenju.

Direktorat za vanredne situacije apeluje na građane da ne obavljaju nekontrolisana paljenja na otvorenom prostoru, već da ukoliko imaju potrebe za spaljivanjem određenog otpadnog materijala o tome obavijeste službe zaštite i spašavanja u njihovim opštinama, kako bi se te aktivnosti obavile na kontrolisan i bezbjedan način.