Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Komisije za raspodjelu sredstava NVO sektoru - Volim Danilovgrad
Connect with us

NVO Sektor

Poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Komisije za raspodjelu sredstava NVO sektoru

Opština Danilovgrad raspisala konkurs za Nevladine organizacije

Opština Danilovgrad, uputila je JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

U pozivu se navodi da za člana Komisije iz reda nevladinih organizacija predlažu nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Danilovgrad.

Rok za predlaganje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

– da je upisana u registar nevladinih organizacija, najmanje godinu dana prije objavljivanja Javnog poziva;
– da ima sjedište na teritoriji opštine Danilovgrad;
– da je u prethodnom periodu realizovala jedan ili više projekata, što dokazuje priloženim ugovorom o finansiranju, brošurama i slično;
– da više od polovine organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, što dokazuju izjavom.

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:
– je crnogorski državljanin i ima prebivalište na teritoriji opštine Danilovgrad;
– posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata;
– nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač država ili opština.

Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije dužna je da dostavi sljedeće:
– biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata;
– izjavu kandidata da nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposlen u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač država ili opština;
– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Nevladina organizacija je dužna da dostavi dokaz o crnogorskom državljanstvu kandidata kojeg predlaže za člana Komisije (kopiju lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih) i potvrdu o prebivalištu.

Ukoliko nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se službenik nadležnog organa lokalne uprave za ovu oblast.

Ako nevladina organizacija ili predloženi kandidat ne ispunjavaju prednje navedene uslove ili prijedlog za kandidata nije podnesen u predviđenom roku, takvi prijedlozi se neće razmatrati.

Služba predsjednika Opštine dužna je da, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga, na internet portalu Opštine objavi listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Ako je predloženo više kandidata, Predsjednica Opštine će imenovati kandidata nevladine organizacije koji je predložen od većeg broja nevladinih organizacija koje su dostavile potpunu dokumentaciju.

U slučaju da svaka nevladina organizacija predloži različitog kandidata, Predsjednica Opštine će imenovati kandidata sa najviše iskustva u pisanju i realizaciji projekata.

Dokumentacija po Javnom pozivu predaje se na pisarnici Opštine Danilovgrad ili na adresu:
Opština Danilovgrad – Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9 decembar bb 81410 Danilovgrad, sa napomenom: “Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama”

NVO Sektor

Đurišić i Radonjić kandidati za člana komisije za dodjelu sredstava NVO

Opština Danilovgrad raspisala konkurs za Nevladine organizacije

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 22 Statuta Opštine Danilovgrad (“Službeni list CG – opštinski propisi”, br. 43/18) i člana 7 stav 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list CG – opštinski propisi”, br. 16/19) Predsjednica Opštine Danilovgrad, uputila je ranije javni poziv nevladinim  organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim  organizacijama.

Na konkurs su pristigli predlozi NVO-a a nadležni sekretarijat je utvrdio listu kandidata u odnosu na validnost dokumentacije nevladinih organizacija koje su predložile kandidate.

U odnosu na pristigle predloge utvrđena je lista koju čine predloženi kandidati: Jovana Đurišić iz NVO 9.decembar i Mitar Radonjić iz NVO “ISOP”.

NASTAVI SA ČITANJEM

NVO Sektor

Direktor Skloništa pisao Delegaciji EU o problemu Skloništa za žrtve trgovine ljudima

Činjenica je da nadležni u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja u potpunosti ignorišu činjenicu da jedino specijalizovano licencirano Sklonište za žrtve trgovine ljudima od kraja prošle godine funkcioniše, adekvatno zbrinjava i sprovodi sve potrebne aktivnosti u cilju zaštite žrtava trgovine ljudima u Crnoj Gori a bez ikakve podrške nadležnih, saopštio je direktor Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku, Mitar Radonjić.

Dvanaest zaposlenih u Skloništu radi potpuno volonterski jer nam je zaštita žrtava trgovine ljudima prioritet u poslu i nećemo dozvoliti da žrtve trgovine ljudima ostanu bez zaštite zbog nečijeg mišljenja da Sklonište za žrtve trgovine ljudima ne treba da postoji ili makar ne u obliku u kakvom je ono sada, računi za električnu energiju se već treći mjesec ne mogu platiti, rentu za objekte nismo platili a sve iz razloga što Ministarstvo finansija i socijalnog staranja ne nalazi za shodno da raspiše konkurs sa adekvatnom visinom sredstava potrebnom za nesmetano funkcionisanje skloništa, saopštio je Radonjić.

Moja je obaveza i dužnost kao rukovodioca ovog Skloništa, kako sa ljudske tako i sa profesionalne strane, da obavijestim Delegaciju EU u Crnoj Gori o objektivnom stanju stvari i odnosu države prema jedinoj ustanovi koja je specijalizovano licencirana za zbrinjavanje žrtava trgovine ljudima jer je Sklonište na čijem se čelu nalazim u relevantnim međunarodnim izvještajima prepoznato kao Sklonište čiji se nivo usluge može porediti sa razvijenim zemljama svijeta, a što sam danas i uradio na način što sam poslao preporučeno pismo Delegaciji u cilju informisanja o odnosu države prema ovom izuzetno važnom socijalnom servisu. Dakle, ako želimo da budemo u društvu razvijenih demokratija Evrope moramo poštovati i zalagati se za poštovanje ljudskih prava a posebno za prava onih koji su višestruko ugroženi.

Poštovanje ljudskih prava posebno ugroženih društvenih grupa, a što žrtve trgovine neminovno jesu, mora biti imperativ u radu Vlade Crne Gore ali očigledno ovoj Vladi ili makar njenom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja žrtve trgovine ljudima i ljudi koji o njima brinu nisu na dnevnom redu, zaključuje se u saopštenju koje potpisuje mr Mitar Radonjić – izvršni direktor Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i rukovodilac Skloništa za žrtve trgovine ljudima

NASTAVI SA ČITANJEM

Sponzorisano

Sponzorisano

Promocija

Sponzorisano

Seljak.me i VD

Danilovgrad
11°
Ведро
06:0817:40 CET
Осећај: 10°C
Ветар: 5km/h S
Влажност: 54%
Притисак: 1019.98mbar
УВ индекс: 0
ПонУтоСре
13/5°C
12/6°C
12/0°C

Facebook

Instagram

Najčitanije