Vlada je u srijedu, 20. maja, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim se bliže uređuje ponašanje stanovništva, poslodavaca i drugih subjekata u određenim situacijama, u skladu sa epidemiloškim indikacijama i propisuju odgovarajuće mjere, radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja u druge zemlje, kao i radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Kako je saopšteno iz Vlade, dopune su predložene u sklopu cjelovitog odgovora na epidemiološku situacije izazvanu pojavom zarazne bolesti novog koronavirusa.

– U skladu sa propisanim pravilima ponašanja, radi dosljedne primjene Zakona, bilo je neophodno propisati vršenje inspekcijskog nadzora od strane inspektora nadležnih za oblasti na koje se ove mjere odnose i odgovarajuće prekršajne kazne u slučaju nepoštovanja zakonskih obaveza. Imajući u vidu značaj ovih mjera po javno zdravlje, propisuje se i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrana obavljanja djelatnosti za prekršaj pravnom licu i preduzetniku u trajanju do šest mjeseci, uz novčanu kaznu. Neke od privremenih mjera koje su propisane naredbama Ministarstva zdravlja, saglasno članu 55 stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti moraju se striktno poštovati i nadalje, u skladu sa epidemiološkim indikacijama, u cilju zaštite građana od prenosa zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom – navode iz Vlade.