Connect with us

Društvo

Put ili prepreka

„Nije čovjek ispleo mrežu života, on je u njoj samo puka nit. Što god učini toj mreži, čini sebi.“
(citat iz pisma indijanskog poglavice Sietla, 1854.)

Published

on

Autori đaci, ekolozi iz OŠ "Dragiša Ivanović"

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Slika zgažene kornjače na putu trajno se urezala u moje sjećanje. Kao da se odjednom preda mnom otvorio nepregledni zanemareni svijet nedužnih bića koja svoje postojanje potvrde, nažalost, tek u trenutku kada prestane njihov život.

Pojavom čovjeka, vrste Homo sapiens, razumnog inteligentnog i sposobnog da osvoji i podredi prirodu svojim potrebama, započela je burna promjena izgleda Zemlje i funkcionisanja biosfere, a slike nedužnih bića koje gube život postale su češće. Izgradnjom auto-puteva, građevina, obradivih površina, čovjek dovodi do fragmentacije staništa prirodnih ekosistema i mijenja biološku raznolikost. Sve ovo utiče na kretanje, ishranu, reprodukciju i opstanak vrsta naročito onih kojima je migracija dio životnog ciklusa.

Zbog ljudske nemarnosti, životinje su prinuđene da svakodnevno prelaze preko puteva koji su nekada bili njihova staništa. Na taj način strada mnogo nedužnih životinja poput ove kornjače. Kako naš put da ne bude njihova prepreka? Da se ovo ne bi dešavalo, danas se prilikom izgradnje auto-puteva rade studije o uticaju na okolinu i na taj način se smanjuje njihov negativan uticaj. Jedna od mjera jeste izgradnja zelenih mostova, vijadukata, kanala i tunela. Oni bi trebalo da omoguće nesmetano i sigurno kretanje životinja unutar putnog pojasa, odnosno bezbjedno i neometano kretanje životinja iznad ili ispod saobraćajnice.

S obzirom na to da je njihova izgradnja izuzetno skupa, jasno je zbog čega ima malo, ili uopšte nema prelaza za životinje. Iako je Crna Gora donijela Pravilnik o mjerama zaštite i načinu održavanja prelaza za divlje životinje (“Sl. list Crne Gore”, br. 80/10 od 31.12.2010), na osnovu člana 85 stav 4 Zakona o zaštiti prirode (“Službeni list CG”, broj 51/08), on se do sada nije primjenjivao. Bilo je potrebno da prođe decenija od njegovog donošenja do njegove primjene. Tako će prilikom rekonstrukcije magistralnog puta Danilovgrad-Podgorica, divlje životinje iz Parka prirode „Rijeka Zeta“ dobiti prvi eko-prelaz u Crnoj Gori.

U prilog izgradnji ovog prelaza govori podatak da na ovom putu strada oko 1000 jedinki godišnje i to jazavaca, ježeva, kuna, zmija, kornjača, žaba, kao i činjenica da se radi o zaštićenom području kojem pripada pet staništa od međunarodnog značaja koja su bogata brojnim biljnim i životinjskim vrstama.

Trasa prelazi preko pet vodotokova i osjetljivih staništa, pri čemu su staništa u južnom dijelu trase bliže Podgorici sa krečnjačkim masivima brda Lužnica i brda Zelenika i močvarnim staništem između njih (uključujući i tok Mareze) od najvećeg ekološkog interesa. Na osnovu urađene Studije životne sredine i socijalnih aspekata (ESIA) predloženi projekat ne utiče na bilo koju lokaciju koja je predložena za Natura
2000 i Emerald područje. Međutim, trasa prolazi kroz rubove predložene ključne oblasti biodiverziteta (KBA) Zete, i predloženog zaštićenog područja „izvorišta Mareze sa Sitnicom i područjem Velje Brdo”.

Granice KBA-a i predloženog zaštićenih područja tek treba da budu uspostavljene, ali obije su prepoznate kao staništa za veći broj vrsta riba, beskičmenjaka, vodozemaca i gmizavaca.

Uopšteno, oblast projekta ima potencijal da podrži određeni broj značajnih vrsta, uključujući slijepe miševe i potencijalno vidru (Lutra lutra) i evropsku vidricu-kunu. Jedna ugrožena vrsta vodozemca (albanska vodena žaba Pelophylax shqipericus) i dvije ugrožene vrste ribe, mekousna pastrmka (Salmo obtusirostris ssp zetensis – ugrožena) i evropska jegulja (Anguilla anguilla kritično ugrožena) su evidentirane u oblasti područja projekta, od kojih je samo prva navedena vrsta nedavno zabilježena. U blizini su takođe zabilježene dvije vrste puževa (Plagigeyeria zetaprotogona (IUCNugrožena) i Saxurinator orthodoxus (IUCN kritično ugrožena)), dok su bjelonogi rakovi (Austropotamobius pallipes ugroženi) zabilježeni u širem području.


Pločasti propust sa otvorom za dodatnu svjetlost (foto: Danka Odalović)

 edan od većih propusta za životinje planiranih i za propuštanje potoka (foto: Anđela Vuković)

Parapetni zidovi ili usmjerivači (foto: Anja Čabarkapa)J

Na osnovu svega navedenog i zahvaljujući inicijativi Crnogorskog društva ekologa iz Danilovgrada, na ovoj dionici puta je planirano da se urade eko-prelazi koji će da posluže kao koridor za kretanje životinja (najčešće vodozemaca, gmizavaca, sitnih glodara i raznih beskičmenjaka). Projektovano je da bude pet takvih prolaza na ovom magistralnom putu koji će omogućiti bezbjedan prelazak životinja na
drugu stranu.

Naša sagovornica Svetlana Janjević, građ.inž. iz Uprave za saobraćaj i koordinatorka projekta nas je upoznala s tačnim lokacijama i opisom navedenih eko-prolaza. „Eko-prolazi se nalaze ispod magistrale, na lokaciji od Komana prema Lužnicama, i sadrže dodatni dio za propust svjetlosti. Pored propusta urađeni su i parapetni zidovi ili usmjerivači za životinje, visine 1,20 m, koji će da usmjeravaju životinje da uđu u propust ili izađu iz njega. Urađeni su na strani nasipa u svrhu da spriječe životinju da pređe magistralu i usmjeriće je da uđe u otvor propusta ispod magistrale. Širina propusta je 2,20m, a visine je 1m. Planirana su tri ovakva propusta i još dva većih dimenzija kao i 2,750 km parapetnih zidova sa ulazne i izlazne strane propusta“ kaže Janjević.

Od naše sagovornice saznali smo za još jednu novinu. Budući da je na ovoj lokaciji tokom ranijih godina zabilježen znatni procenat stradanja jedinki šumske kornjače Testudo hermanni prilikom prelaska trase puta, naša sagovornica nas je obavijestila da je „na prevoju Bandići , s obije strane bulevara, predviđeno postavljanje barijere u vidu guste zaštitne mreže pričvršćene stubovima od čeličnih cijevi, koje treba da spriječe kornjačama prelazak preko magistralnog puta.“

Iako će ova investicija koštati oko 500.000 eura, iz Uprave za saobraćaj obećavaju da će ovih prolaza biti gdje god bude bilo potrebe za njima. Kada se to i desi, prestaće da me progoni ona fleka na putu, a svijet zanemarenih bića živjeće nesmetano u svom prostoru koji im svakodnevno urušavamo.

Ostavite komentar

Leave a Reply

Društvo

TELEKOM Montenegro business run – najveći team building dogadjaj u crnoj gori

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Dogadjaj koji je namijenjen društveno – odgovornim kompanija sa ciljem promovisanja takmičarskog i timskog duha, brige o zdravlju zaposlenih, te jačanju kontakta sa poslovim saradnicima u jednom neformalnom okruženju

U okviru vinogradarskog kompeksa na Šipčaniku “Multisport Akademija Mayer” i “Business Support centar” organizuju 16.juna 2022.godine “III Telekom Montenegro Business Run“, najveći tim bilding događaj u Crnoj Gori.

Osnovni cilj ovog sportsko-poslovnog dogadjaja je usmjeren na društvenu aktivnost zaposlenih, te bolju interpersonalnu komunikaciju, kako zaposlenih unutar kompanije, tako i medju kompanijama. Namjera organizatora je da kroz osnovne prednosti sporta, kao što su takmičarski i timski duh podstaknu komunikaciju i umrežavanje sa kolegama iz drugih kompanija, ali i doprinese zdravlju zaposlenih.

Partner trke je kompanija Telekom, koja je prepoznala značaj trke i ono šta ona nudi svim Kompanijama. Domaćin trke su „Plantaže“ a.d., a pozvani su da učestvuju svi zaposleni u javnom i privatnom sektoru. Centalni dogadjaj predstavlja trka na 5 km, dok je nakon trke planiran koncert. Ako ste kompanija koja brine o zdravlju svojih zaposlenih, ne smijete propustiti najveći tim bilding dogadjaj u Crnoj Gori. „Telekom Montenegro business run“ nije samo trka posle posla, već priča koja se prenosi i nakon trke i želje da se učestvuje i sledeće godine.

This slideshow requires JavaScript.

Trend trčanja polako je stigao i u našu zemlju. Trčati mogu svi, a ko ne može, dovoljno je da prošeta i time da doprinos svojoj ekipi. Iz tog razloga „Telekom Montenegro Business run“ okuplja poprilično široko broj učesnika – stare i mlade, žene i muškarce, one takmičarski nastrojene ili one koji se po prvi put rekreiraju.

5 RAZLOGA DA SE PRIJAVITE

  1. Ojačajte timski duh.
  2. Motivacija za uspjeh i pobjedu.
  3. Novi poslovni i privatni kontakti.
  4. Briga o zdravlju zaposlenih.
  5. Svaki učesnik dobija startni paket.

Učestvovanje na dogadjaju kao što je “Telekom Montenegro Business Run” predstavlja oblik društveno odgovornog poslovanja. Svaka kompanija prijavljuje jedan tim koji se sastoji od minimum 3 zaposlena, a ograničenja u broju prijava ne postoje. Pobjednik na trci je ona kompanija koja ima najmanje zbirno vrijeme od najbrža 3 zaposlena. Naravno, smisao trke je prije svega dobro druženje i zabava.

Statistika je pokazala da CEO koji završi MARATON IMA 8% veće PRIHODE u svojoj kompaniji (u prosjeku).

Mark Cukerberg je prepoznao značaj trčanja i to sa zaposlenima i pokrenuo je kampanju “A year of running“, koja promoviše 365 pretrčanih milja za godinu dana!

Započnite i vi svoju “5K” strategiju na Telekom Montenegro Business Run 2022. Sa kolegama je lakše i zanimljivije. Neka najbolji tim pobijedi.

Svaki učesnik dobija bogat startni paket koji uključuje medalju, majicu, bon za večeru i startni broj sa čipom. Nakon trke ga očekuje večera, piće i žurka. Dobra zabava, muzika i kvalitetno piće su zaštitini znak “After run” žurki, jer pobjedu treba nazdraviti uz nagrade, ples i druženje sa kolegama. Više infomacija o ovom izuzetnom dogadjaju možete pronaći na sajtu https://www.montenegrobusiness.run/ ili na kontakt telefon 067 51 80 80.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Zodijakov opus slika izložen u Centru za kulturu Danilovgrad njegova je najintimnija biografija

Published

on

By

Izvor opština Danilovgrad

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Opus slika Božidara Pavićevića Zodijaka, koji je predstavljen na izložbi u Centru za kulturu Danilovgrad, njegova je najintimnija biografija i ne postoje riječi koje bolje mogu od tog izbora, izraziti likovnost, njegovu senzaciju, beskrajnu svestranost i energiju.

To je saopšteno na otvaranju izložbe slika Božidara Pavićevića Zodijaka, koja je upriličena u holu Centra za kulturu Danilovgrad, u okviru programa povodom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore.

Predsjednica Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, kazala je da je Božidar rođen u Danilovgradu gdje je živio i stvarao.

„Uvijek je govorio da je Danilovgrad njegov zavičaj, specifičan po različitostima malim i velikim, po dobrim i britkim ljudskim osobinama. Grad Danilovgrad, koji je imao ogroman zamajac od davnina, grad koji je znao samo da priča, ako ima dovoljno sluha za sve te njihove priče, govorio je Zodijak. Rijeka Zeta i njegovi mostovi su tragovi jači od svih nas. Zato neka grad Danilovgrad nikad ne zaboravi našeg Boža, neponovljivu ličnost koja je imala snage da nas inspiriše, povede i kreativno sugeriše onaj stav koji mu život nameće“, rekla je Kovačević.

Podsjetila je da je Božidar dobitnik više nagrada, ali da izdvaja onu koja mu je, kako je kazala najdraža, a to je Nagrada 9. decembar, svog rodnog grada.

„Kada sam pitala Boža jednom prilikom da li bi svoj atelje preselio u neki drugi grad, Božo mi je rekao „ne, moja je radost tu, tu je moj korak djetinji, a rekao sam sve je blizu ako čovjek hoće“, rekla je Kovačević.

Ćerka Zodijaka Milica Pavićević kazala je da ne može da govori o stvaralaštvu njenog oca bez snažnih emocija.

„Posebno kad u drugačijem okruženju posmatram život moje porodice, jer ove slike jesu to. Zodijakov opus izložen u Centru za kulturu Danilovgrad, njegova je najintimnija biografija. Ne postoje riječi koje bolje mogu, od ovog suptilnog izbora, izraziti likovnost i njegovu senzaciju, beskrajnu svestranost i energiju. Opisivao je događaje, trag, um, rođenje i stradanje, ljubav, misao iznad svega i birao mjesto u našem domu u kojem će različiti izrazi živjeti sa nama“, rekla je Pavićević.

Sve je, kako je dodala, dobilo smisao.

„Za nas i konačni i beskonačni i neraskidivi. Za vas, draga publiko, jedno drugačije, možda najljepše druženje sa Zodijakom“, navela je Pavićević.

Predstavnica Centra za kulturu Danilovgrad, Božidarka Beba Popović, citirala je Zodijaka rečenicom koju je napisao „slikar ne treba da radi ono što vidi, već ono što će biti viđeno“.

„Centru za kulturu Danilovgrad čini čast i zadovoljstvo što smo sa porodicom Božidara Pavićevića Zodijaka sa posebnim uvažavanjem i sjetom upriličili ovu izložbu i tim gestom se makar odužili, podsjetili javnost na ovog značajnog crnogorskog umjetnika koji je nesumljivo ostavio veliki trag u likovnoj umjetnosti u Crnoj Gori“, navela je Popović.

Poručila je da izložba dokazuje to da djela velikog umjetnika uvijek žive i poslije njega.

Božidar Pavićević Zodijak rođen je 1948. godine u Danilovgradu. Srednju umjetničku školu je završio u Herceg Novom, a studirao je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Bio je član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Bio je svestran. Kreativnost i imaginaciju je, pored slika, crteža, scenografije i karikature ispoljavao u grafičkom dizajnu. Njegova djela su izlagana u Italiji, Kubi, a posebno je bio zastupljen na prostorima bivše Jugoslavije, a najviše u Beogradu. Izlagao je i u svim gradovima Crne Gore, a najviše u svom rodnom Danilovgradu. Dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih i domaćih nagrada. Preminuo je 2015. godine.

U muzičkom dijelu programa nastupile su Mila Nikić, vokalna solistkinja i Iva Uskoković violončelistkinja, a publika može posjetiti izložbu radnim danima od 10 do 14 sati i od 18 do 20 sati do 17. juna.

NASTAVI SA ČITANJEM

Najčitanije