Na osnovu Odluke o osnivanju Lokalni javni emiter „Radio Danilovgrad donio je pravila o izbornoj kampanji na talasima Radio Danilovgrada 92,9 MHz za parlamentarne izbore koji će se održati 30. avgusta 2020.godine

Lokalni javni emiter „Radio Danilovgrad”  u cilju ostvarivanja opšteg interesa, a u skladu sa materijalnim i tehničkim mogućnostima će pratiti i prenositi tok izborne kampanje za parlamentarne izbore u Crnoj Gori u skladu sa usvojenim pravilima.

Tako se u pravilniku navodi da će se rad Radio Danilovgrada za vrijeme izborne kampanje zasnivati na  ravnopravnosti, nezavisnosti, nepristrasnosti i uravnoteženosti.

U toku izborne kampanje, kako se navodi u pravilniku, poštovaće se profesionalna etika: obavezuje se na fer ponašanje koje se zasniva na toleranciji i kulturi dijaloga isključujući uvrede i klevete i širenje vjerske, nacionalne, polne i rasne netrpeljivosti.

Dalje se navodi da će Radio Danilovgrad nepristrasno, istinito i blagovremeno informisati građane o svim fazama izborne kampanje i različitim stavovima učesnika povodom izbora, pod jednakim uslovima za sve učesnike u izbornom procesu u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, novinarskim kodeksom, programskim principima, ovim pravilima i standardima sadržanim u međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama

Radio Danilovgrad, kako se dalje navodi, će svim u6esnicima u izbornoj kampanji obezbijediti ravnopravan pristup u svojim programima, bez diskriminacije. Radio Danilovgrad će takođe o izbornoj kampanji izvještavati na uravnotežen i blagovremen način. Radio Danilovgrad će uravnoteženo izvještavati i o rezultatima istraživanja javnog mnjenja.

Od donošenja ovih pravila do završetka izborne kampanje Radio Danilovgrad neće prenositi sjednice SO Danilovgrad i tako će se sa skupštinskih zasijedanja pripremati specijalni izvještaj.

Pravo na učešće u programu Radio Danilovgrada imaju svi učesnici u izbornom procesu čije je učešće potvrđeno od strane nadležnog organa za sprovodenje izbornog procesa. Ova pravila će se primjenjivati ravnopravno za učesnike u izbornom procesu čije je učešće potvrđeno od strane nadležnih organa, stoji u članu 7. pravilnika.

Pravo na učešće u programu Radio Danilovgrada počinje danom potvrđivanja izbornih lista od strane nadležnog organa, a prestaje kada zapane izborna šutnja. Učesnici u izbornom procesu treba da dostave u pisanom obliku ovjerenu potvrdu o učešću na izborima.

Svi učesnici u izbornom procesu treba da dostave imena ovlašćenih predstavnika za kontakt sa medijima sedam dana prije učešća u bilo kojem od vidova predstavljanja. Ovlašćenje treba da je potpisano i pečatirano od strane nadležnog učesnika u izbornom procesu.

Dalje se navodi da će Radio Danilovgrad svoj programski izborni sadržaj bazirati na načelu postojeće uređivačke nezavisnosti. Učesnici u izbornoj kampanji koji pripadaju razIičitim opcijama će na raspolaganju imati isti prostor u programu.

U članu 11. se navodi da će Radio Danilovgrad nepristrasno izvještavati o izbornoj kampanji i primjenjivati jednake kriterijume za sve saopštene stavove. Radio Danilovgrad će u svim programimskim sadržajima jasno razgraničavati  svoja mišljenja (komentare), činjenice i stavove od mišljenja i stavova učesnika u izbornom procesu.

Uredništvo Radio Danilovgrada zadržava pravo da ne objavi saopštenje, izjavu iii informaciju, takođe i novinar ima pravo da prekine emisiju plaćenog ill besplatnog oblika predstavljanja koja u sebi sadrži govor mržnje, diskriminacije po bilo kom osnovu, klevete, nacionalne, polne ill rasne netrpeljivosti, ako učesnik krši pravila pristojnosti ili vrijeđa ličnosti ili javnost po bilo kom osnovu.

Petnaest dana prije dana održavanja izbora Radio Danilovgrad neće objavljivati rezultate istraživanja u vezi sa opredjeljenjem gradana povodom izbora.

Za vrijeme izborne šutnje i na dan izbora Radio Danilovgrad neće dozvoliti oglašgavanje uesnika u izbornom procesu, niti emitovati njihov džingl iii druge informacije koje se odnose na izborni proces.

Na dan izbora, prije zatvaranja glasačkih mjesta, Radio Danilovgrad neće objavljivati procjene rezultata glasanja, osim informacije o broju izašlih iii broja gradana koji nijesu izašli na izbore, eventualno kršenje izborne procedure ili incidentima na mjestu glasanja. Mogu se objavljivati samo zvanične izjave nadležnih organa.

Oblici medijskog predstavljanja u programu Radio Danilovgrada mogu biti besplatni i plaćeni i biće označeni kao takvi. Oblici predstavljanja biće jasno odvojeni od ostalih programskih sadržaja najavnim i odjavnim špicama, zvukom.

Radio Danilovgrad će učesnicima u izbornoj kampanji omogućiti ravnopravan pristup i nastup u prostorima predviđenim za pojedine oblike medijskog predstavljanja, bilo da se radi o besplatnim iii plaćenim sadržajima. Radio Danilovgrad će obezbijediti iste termine i istu minutažu za sve učesnike u izbornom procesu, pod istim uslovima.

Dalje se navodi  da će Radio Danilovgrad učesnicima u izbornom procesu omogućiti predstavljanje i prezentaciju političkog programa kroz: najavu promotivnog skupa, izvještaj sa promotivnog skupa, izvještaj sa konferencije za medije, saopštenje za javnost, izjavu za medije, propagandni audio spot, okrugli sto, gostovanje u programu Radio Danilovgrada i besplatno medijsko predstavljanje putem Radio Danilovgrada.

Učesnici u izbornom procesu imaju pravo na besplatno medijsko predstavljanje putem Radio Danilovgrada kroz: saopštenja, najavu promotivnog skupa, propagandni audio spot, izvještaj sa promotivnog skupa i okrugli sto.

Radio Danilovgrad će učesnicima u izbornom procesu omogućiti emitovanje saopštenja za javnost. Saopštenje za javnost u pisanom i zvanično ovjerenom obliku podnosi ovlašćeni predstavnik, najmanje 4 sata prije termina emitovanja. Saopštenje ne može sadržati vise od 1.800 karaktera kucanog teksta. Saopštenja se mogu emitovati svakog radnog dana, po jednom, u terminima predvidenim za emitovanje.

Radio Danilovgrad će omogutiti emitovanje najava promotivnog skupa u reklamninn blokovima. Radio Danilovgrad će, na pisani zahtjev ovlašćenog predstavnika, učesnika u izbornoj kampanji, pripremiti i emitovati najavu promotivnog skupa sa osnovnim podacima u kojima je sadržano obavještenje o terminu i mjestu održavanja, organizatorima i učesnicima skupa.

Ovlašćeni predstavnik najavu promotivnog skupa treba da dostavi najmanje 24 sata prije održavanja promotivnog skupa. Najave se mogu emitovati svakog radnog dana, najviše pet puta na dan u posebnim blokovima, u trajanju do 30 sec.

U članu 22. se navodi da će Radio Danilovgrad , na pisani zahtjev ovlašćenog predstavnika, učesnika u izbornoj kampanji, emitovati propagandne audio spotove u reklamnim blokovima. Ovlašćeni predstavnik propagandni spot treba da dostavi najmanje 24 sata prije početka emitovanja. Propagandni spotovi u toku jednog dana se mogu emitovati u ukupnom trajanju do 200 sec, najviše pet puta u toku dana u posebnim blokovima.

Radio Danilovgrad te, na pisani zahtjev ovlakenog predstavnika, pripremiti i emitovati izvještaje sa promotivnih skupova za vrijeme trajanja izborne kampanje. Ovlašćeni predstavnik dostavlja obavještenje o održavanju promotivnog skupa, najmanje 24 sata prije njegovog održavanja.

Vrijeme trajanja izvještaja sa promotivnog skupa je do tri minuta nakon centralnih informativnih emisija Radio Danilovgrada i to dva puta u toku dana. lzvještaj sa promotivnog skupa biće objavljen istog dana, ukoliko se skup završi dva sata prije termina predvidđenog za emitovanje, u suprotnom će biti emitovan narednog dana. Raspored emitovanja izvještaja sa promotivnih skupova odreduje uredništvo Radio Danilovgrada, na osnovu redosleda dobijenih najava.

Radio Danilovgrad će u posebnom programskom bloku obezbijediti po jedno gostovanje podnosioca izbornih lista. Gostovanje u programu Radio Danilovgrada ne smije biti duže od 45 minuta. Gostovanje u programu Radio Danilovgrada podrazumijeva  najviše četiri predstavnika podnosioca izbornih lista. Okvirnu temu gostovanja u programu Radio Danilovgrada dogovoriće voditelj Radio Danilovgrada i predstavnici podnosioca izbornih lista. Gostovanje predstavnika podnosioca izbornih lista u programu Radio Danilovgrada podrazumijeva aktivno učešće voditelja Radio Danilovgrada. Gostovanje u programu Radio Danilovgrada, redakcija Radio Danilovgrada i ovlašćeni predstavnik podnosioca izbornih lista to dogovoriti najmanje tri dana unaprijed.

Okrugli sto Radio Danilovgrada odrzace se posljednjeg dana pred izbornu sutnju. Pravo ucesca ima po jedan predstavnik podgosioca izbornih lista. Sastavni dio Okruglog stola su i pitanja slusalaca. Voditelj Radio Danilovgrada aktivno ucestvuje u radu okruglog stola. Podnosioci izbornih lista се pismeno dostaviti ime i prezime svog ovlascenog predstavnika koji се ucestvovati na okruglom stolu.

Placeno medijsko predstavljanje putem Radio Danilovgrada

 

Oblici placenog medijskog predstavljanja u programu Radio Danilovgrada u toku izborne kampanje su -najava promotivnog skupa; -propagandni audio spot; -izvjestaj sa promotivnog skupa; -izvjestaj sa konferencije za medije; -saopstenje za javnost.

Radio Danilovgrad се omoguciti emitovanje placenih najava promotivnog skupa u reklamnim bІokovima, u placenim oblicima medijskog predstavljanja. Najave се se emitovati po istim pravilima kao i u besplatnim terminima. Cijena jednog emitovanja placene najave promotivnog skupa iznosi 10 eura.

Radio Danilovgrad се na pisani zahtjev ovlascenog predstavnika ucesnika u izbornoj kampanji emitovati placene propagandne spotove u reklamnim blokovima. Propagandni audio spot се se emitovati po istim pravilima kao i u besplatnim terminima. Propagandni spotovi u toku jednog dana se mogu emitovati najvise 12 puta. Cijena emitovanja jednog placenog propagandnog spota do 30 sec iznosi 7 eura, od 30 do 49 sec 15 eura, od 40 do 50 sec 20 eura i od 50 do 60 sec 30 eura.

Radio Danilovgrad се, na pisani zahtjev ovlascenog predstavnika, pripremiti i emitovati placeni izvjestaj sa promotivnog skupa. lzvjestaj се se emitovati po istim pravilima kao u besplatnim terminima. Cijena emitovanja jeRadio Danilovgrad се ucesnicima u izbornom procesu omoguciti emitovanje placenog izvjestaja sa konferencije za medije. lzvjestaj се se emitovati po istim pravilima kao i izvjestaj sa promotivnog skupa u besplatnim terminima. Cijena jednog emitovanja placenog izvjestaja sa konferencije za medije iznosi 20 eura.

Radio Danilovgrad се ucesnicima u izbornom procesu omoguciti emitovanje placenog saopstenja za javnost. Saopstenje za javnost u pisanom i zvanicno ovjerenom obliku podnosi ovlasceni predstavnik najmanje cetiri sata prije termina emitovanja. Saopstenje moze sadrzati do 1.800 karaktera kucanog teksta. Placena saopstenja mogu se emitovati jednom dnevno u terminima predvidenim za emitovanje. Cijena jednog emitovanja saopstenja iznosi 30 eura.

Zavrsne odredbe pravilnika

Radio Danilovgrad zadržava pravo da odluci o organizovanju ili neorganizovanju svih oblika predstavljanja ucesnika u izbornom procesu ukoliko dode do situacija suprotnih pravilima o nacinu i toku pracenja izbora.

Predvideni iznos za koriscenje bilo kojeg vida placenog predstavljanja treba da se uplati na ziro racun Radio Danilovgrada cetiri sata prije termina predvidenog za emitovanje.

Radio Danilovgrad се za vrijeme izborne kampanje prilagoditi programsku semu ovim pravilima.

Ucesnici izbornog procesa imaju pravo na ispravku ili odgovor. Na ostvarivanje prava na ispravku ili odgovor primjenjuju se odredbe Zakona o elektronskim medijima i odredbe zakona o izboru odbornika i poslanika.

Prigovor na postupanje ovog medija ucesnici izborne kampanje mogu dostaviti Komisiji Savjeta Radio Danilovgrada kao i Odboru za pracenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije (imenovanom od Skupstine Crne Gore). Komisija Savjeta Radio Danilovgrada се donijeti zakljucak o prigovoru po hitnom postupku, najkasnije u roku od 24 sata od dana dobijanja i dostaviti ga podnosiocu prigovora.

Radio Danilovgrad je duzan da odmah objavi nalaz i zakljucak Odbora, ukoliko se konstatuje da je povrijedio odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije.

Ova pravila stupaju na snagu danom donosenja, а primjenjivace se do završetka izbornog procesa.

Predsjednica savjeta Tanja Fatić