Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) je započeo realizaciju projekta „Moja zajednica-Snažna zajednica!“, koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016-Civil Society Facility Programme 2016, Montenegro. Opšti cilj projekta je da osnaži nevladine organizacije da doprinesu socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju lokalne zajednice u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je unaprijeđeno učešće nevladinih organizacija kao nezavisnih, stručnih aktera u procesu donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika. Projekat realizujemo u partnerstvu sa NVO Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja i NVO Aktivna zona iz Prijestonice Cetinje. Saradnici na ovom projektu su Ministarstvo javne uprave, Zajednica opstina, Prijestonica Cetinje i Opština Bijelo Polje.

U cilju upoznavanja i razmjene iskustva nevladinih organizacija u primjeni lokalnih propisa kojima je regulisano učešće građana i predstavnika NVO u procesu donošenja odluka, kao i propisa kojima su uređeni oblici saradnje jedinica lokalne samouprave i nevladinih organzacija, biće organizovana radionica na ove teme. Cilj radionica je da se dobiju kreiraju, inputi i sugestije od lokalnih NVO o primjeni ovih pravnih akata, njihovim nedostacima u praksi, kao i da se identifikuju preporuke za njihovo unaprjedjenje. Nakon niza radionica sa svim akterima iz tri crnogorske regije, radna grupa, koju će činiti predstavnici Ministarstva javne uprave, Zajednice opština, Udruženja za razvoj civilnog društva, Aktivne zone i CRNVO-a, pripremiće finalne modele akata iz ovih oblasti.

Radionica za sjevernu regiju će biti organizovana 4. i 5. aprila 2018. godine u Beranama u hotelu ,, Berane”. Dolazak učesnika je predviđen je za 4 . april u terminu od 10h do 11h. Pocetak radnog dijela je za 11h.

Molimo Vas da nam informaciju o Vašem učešću na radionici dostavite na e-mejl adresu: [email protected] najkasnije do 27. marta 2018. godine. U prilogu pronadjite prijavni formular. 

Troškovi smještaja na bazi punog pansiona su pokriveni i predviđeno je noćenje u hotelu 4. aprila za one kojima je smještaj potreban. Uz informaciju o učešću, molim Vas da nam do 4. aprila dostavite i informaciju da li Vam je potreban smještaj u hotelu. Putni troškovi su pokriveni.

Detaljan plan rada će biti proslijeđen odabranim učesnicima.

Prijava za radionicu NVO Sjever