Ranije ove godine nadležni iz opštine Danilovgrad, širom gradskog jezgra i prigradskih naselja postavili su usporivače brzine. Veći dio javnosti je negodovao zbog načina njihove izrade, jer su bili izrađeni mimo propisa. Veliki dio usporivača bio je previsok.

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku je u okviru svojih aktivnosti, prepoznajući potrebu Danilovgrađana, uputio poziv Upravi za inspekcijske poslove koja je utvrdila da su usporivači postavljeni van pravila koje propisuje zakon. Uprava je naložila njihovo uklanjanje ili prilagođavanje.

Nadležni su u toku današnjeg dana pristupili prilagođavanju usporivača brzine a ISOP je tim povodom izdao saopštenje za javnost koje prenosimo u nastavku:

“Institut za socijalnu i obrazovnu politiku pozdravlja odluku nadležnih u opštini Danilovgrad da ispoštuju naredbu Uprave za inspekcijske poslove da ležeće policajce u opštini Danilovgrad upodobe u skladu sa Zakonom o saobraćaju i time podignu bezbjednost saobraćaja na pravi nivo.

Sa današnjeg saniranja usporivača

Naime, nakon dužeg vremena, probijanja svih mogućih zakonski propisanih rokova, nakon naših urgencija, zahtjeva prema svim mogućim instancama, nadležni u opstini Danilovgrad su se ,,dozvali” i ispoštovali Zakon o saobraćaju i u skladu sa naredbom Uprave za inspekcijske poslove a nakon naše inicijative za inspekcijskim nadzorom počeli sa upodobljavanjem ležecih policajaca u opštini Danilovgrad.

Ovim putem izražavamo zadovoljstvo činjenicom da je vladavina prava i poštovanje zakona Crne Gore ušla u opštinske kancelarije i da su napokon nadležni u sekretarijatu za komunalne stambene poslove i saobraćaj na čelu sa gospodinom Dejanom Vukovićem, shvatili da niko, pa ni on nije iznad zakona i nadamo se da će ubuduće prije nego što započnu sa bilo kakvim aktivnostima koji im se učine kao ,,dobre” konsultovati ,,slovo zakona” koji definiše njihov rad i neće biti potrebe da ih mi iz civilnog sektora učimo njihovom poslu i poštovanju zakona.