Crnogorska komercijalna banka, Member of OTP Group, završila je postupak kupovine Societe Generale banke Montenegro, koja će se od sada zvati Podgorička banka AD Podgorica, Member of OTP Group.

U nastavku pročitajte pismo  kojim se klijentima obratio dr Milorad Katnić, glavni izvršni direktor Podgoričke banke.

Poštovani klijenti,

Dana 16. jula 2019. godine, Crnogorska komercijalna banka (CKB), članica OTP grupe, postala je vlasnik 90,56% akcija Societe Generale banke Montenegro koja od 22. jula 2019. nastavlja poslovanje pod nazivom Podgorička banka. Ovaj događaj označava početak stvaranja snažne bankarske institucije koja nudi još širi spektar naprednih finansijskih proizvoda i usluga.

OTP grupa je univerzalna bankarsko-finansijska insititucija koja nudi visokokvalitetne finansijske usluge za gotovo 18,5 miliona klijenata u 10 zemalja kroz mrežu od više od 1.600 filijala, mrežu bankomata i najsavremenijih elektronskih kanala. OTP bank Plc. (matična banka OTP grupe) je najveći pružalacfinansijskih usluga u Mađarskoj i dominantna regionalna banka na tržištu Centralne i Istočne Evrope.

U Crnoj Gori, CKB trenutno ima 28 filijala, 100 bankomata i 459 zaposlenih, dok Podgoričku banku čini 20 filijala, 24 bankomata i 291 zaposleni. Nakon integracije CKB-a i Podgoričke banke, integrisana banka će zadržati stabilnu lidersku poziciju, kako po veličini aktive, tako i po broju poslovnica u Crnoj Gori.

Mreža koja će nastati nakon potpune integracije banaka biće i dalje najveća u Crnoj Gori, dok će sama integracija omogućiti sveukupno podizanje standarda kvaliteta, s obzirom na to da će najbolje usluge i proizvodi obje banke biti korišćeni na konkurentan način u korist naših klijenata. Integrisana banka će isto tako dokazati svoju digitalnu izvrsnost, moderan i individualan pristup klijentima, kao i dostupnost putem široke mreže i stručnosti našeg komercijalnog osoblja.

Tokom procesa integracije, koja počinje sada i planirano je da traje do jeseni naredne, 2020. godine, i dalje će Vam biti na raspolaganju visokokvalitetne usluge koje ste navikli da koristite kao klijent Societe Generale banke Montenegro, a koje sada koristite kao klijent Podgoričke banke. Štaviše, uvodićemo i nove proizvode i usluge, koje će Vam biti dostupne već tokom procesa naše integracije. Napominjem da smo posvećeni tome da proces integracije bude što komforniji za Vas.

Trenutno, u vezi sa integracijom, Vi ne treba ništa da preduzimate. Obezbijedićemo da tokom procesa integracije, dobijate blagovremene i tačne informacije o svim neophodnim koracima koje Vi, kao klijent, eventualno treba da preduzimate.

Ukoliko imate bilo kakva detaljna pitanja o bankarskom poslovanju, molimo Vas da kontaktirate zaposlene u svojoj filijali ili pozovete Call Centar na broj 19900.

Zahvaljujemo Vam se što ste lojalan klijent Podgoričke banke i uvjereni smo da ćemo nastaviti sa pružanjem još  boljih i savremenijih usluga, te da ćemo ispuniti Vaša očekivanja.

Podgorica, 22. jul 2019.