Projekat “1000+”

Iz MO su najavili da bi stambena zgrada za pripadnike VCG i MO u Danilovgradu, u kojoj će biti izgrađeno 68 stanova, trebalo da bude završena na jesen ove godine.

Ljuljanaj Jovićević rekla je agenciji MINA da je za rješavanje stambenih potreba pripadnika VCG i zaposlenih u MO u narednom periodu planirana i izgradnja stambeno poslovnih objekata u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i Baru.

„Za izgradnju stambeno poslovnih objekata u Podgorici stvorene su planske pretpostavke da se na četiri lokacije može izgraditi 655 stanova. Tokom ove godine započećemo proceduru za izgradnju zgrade na jednoj od lokacija“, kazala je Ljuljanaj Jovićević.

Kako je navela, Skupština opštine Nikšić odlučila je da se radi izgradnje stambenog objekta MO prenese, bez naknade, pravo raspolaganja na građevinskom zemljištu površine oko 3,86 hiljada metara kvadratnih, koje se nalazi u zahvatu detaljnog urbanističkog plana „Podtrebjesa“.

Skupština opštine Nikšić, kako je objasnila, tom Odlukom oslobodila je MO obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Ljuljanaj Jovićević kazala je da je u Baru, na lokaciji Popovića ekonomija, predviđena izgradnja dva stambena objekta sa ukupno 100 stambenih jedinica.

„Nakon okončanja postupka restitucije, čiji postupak je u toku, biće stvoreni uslovi za početak gradnje navedenih stambenih objekata“, rekla je Ljuljanaj Jovićević.

Ona je kazala da je sa opštinom Pljevlja u toku postupak poravnjanja da se na lokaciji Mali logor, na kojoj je po važećem planskom dokumentu predviđena stambena izgradnja, MO oslobodi plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Tako bi, kako je navela Ljuljanaj Jovićević, bili stvoreni uslovi da i na toj lokaciji u narednom periodu mogu da grade stambeno poslovne objekte.

Govoreći o uništavanju viškova naoružanja, Ljuljanaj Jovićević navela je da je nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, MO preduzelo značajne korake u rješavanju viškova naoružanja koje se nalazilo u Vojsci i koje je predstavljalo balast, imajući u vidu formacijsku strukturu VCG.

Kako je navela, u cilju održavanja bezbjednog skladištenja sredstava, kroz MONDEM, NATO TRUST FOND i ITF FOND, obezbijeđeno je oko 3,8 miliona EUR za proces neutralizacije viškova naoružanja i municije.

Do sada je, kako je rekla Ljuljanaj Jovićević, uništeno oko 1,5 hiljada komada naoružanja raznih vrsta i kalibara i više od deset tona zastarjele municije i minsko eksplozivnih sredstava.

Ona je kazala da će krajem januara, uz pomoć NATO TRUST fonda, koji je najvećim dijelom podržan od Velike Britanije, biti riješeno najkompleksnije pitanje održavanja sigurnosti obalnog područja Bokokotorskog akvatorija uništavanjem bojevih glava iz krilatih raketa.

Ljuljanaj Jovićević istakla je da završavaju višegodišnji kompleksan proces uništavanja municije, čime će se riješiti zastarjele artificije.

Kako je kazala, MO, uz podršku partnera iz Austrije, stvara preduslove za jačanje sopstvenih kapaciteta u praćenju životnog ciklusa municije i naoružanja, tako da će u ovoj godini imati prvu mobilnu laboratoriju u materijalnoj formaciji Vojske za te svrhe.

Govoreći o kupovini novih lakih višenamjenskih helikoptera, Ljuljanaj Jovićević navela je da u MO smatraju da je model BELL 505 ekonomski najoptimalnije rješenje za nastavak modernizacije VCG, imajući u vidu da su piloti, tehničari i ostalo osoblje već obučeni za upravljanje nabavljenim BELL letilicama.

Kako je objasnila, taj model služiće za svakodnevnu upotrebu, obuku pilota i tehničkog sastava i zadatke lakog transporta i taktičkog izviđanja, odnosno za zadatke za koje su do sada korišćeni helikopteri tipa „Gazelle“.

„Plan je da se flotna lista zanovi sa četri nova vazduhoplova, od čega možemo očekivati isporuku jednog dijela već tokom ove godine“, najavila je Ljuljanaj Jovićević.

Ona je podsjetila da su u cilju razvijanja sposobnosti Vazduhoplovstva VCG do sada nabavljena tri srednja višenamjenska helikoptera Bell 412 EP/EPI.

Ljuljanaj Jovićević kazala je da su tako značajno unaprijeđeni kapaciteti u segmentima kao što su medicinska evakuacija, traganje i spašavanje, transport tereta, gašenje požara i operacije na ograničenim niskim i visokim terenima.

Govoreći o inženjerijskoj četi VCG, koja je tokom prošle godine bila angažovane na unapređenju infrastrukture širom Crne Gore, Ljuljanaj Jovićević navela je da očekuje da će četa u narednom periodu nastaviti aktivnosti u Beranama, Baru, Plavu i Nikšiću.

Ona je podsjetila da je inženjerijska četa VCG tokom prošle godine bila angažovana na poboljšanju putne infrastrukture, a samim tim i uslova života lokalnog stanovništva u Podgorici, Bijelom Polju, Kolašinu, Mojkovcu, Danilovgradu i Žabljaku.

Ljuljanaj Jovićević rekla je da je za opremanje inženjerijske čete MO obezbijedilo 1,5 miliona EUR, za nabavku novih specijalnih mašina.

Ona je kazala da je nabavljena i oprema za pripremu terena za miniranje i pneumetski pištolji sa pripadajućim alatom.

U toku je, kako je precizirala Ljuljanaj Jovićević, nabavka šest novih mašina od gusjeničara sa pikamerom, dva utovarivača, vibracionog valjaka do dvije kompresorske stanice.

„Na osnovu Sporazuma o donaciji opreme od proizvođača iz odbrambene industrije Turske, pored vozila koja će mahom biti opredijeljena za logističke svrhe, pet kamiona samoistovarivača nosivosti 15m³ materijala biće opredijeljenja za modernizaciju inženjerijske čete“, dodala je ona.

Kako je navela Ljuljanaj Jovićević, prilikom opremanja čete novim sredstvima rukovodili su se prije svega njenom ulogom i zadacima u trećoj misiji, a to je pomoć stanovništvu u vanrednim situacijama i prirodnim nepogodama.

„Svjedoci smo sve više uticaja klimatskih promjena, čestih poplava i požara, a ove godine i razornih zemljotresa u našem okruženju“, dodala je ona.

Ljuljanaj Jovićević naglasila je da je inženjerijska četa do unazad nekoliko godina radila sa tehnikom proizvedenom tokom 80-ih godina prošlog vijeka.

Inženjerska četa, kako je istakla, bila je angažovana i na zadacima za potrebe svih jedinica VCG.

Govoreći o donaciji Turske od oko 15,5 miliona EUR, Ljuljanaj Jovićević kazala je da je procijenjeno da će taj novac biti dovoljan za obezbjeđenje 80 vozila, prvenstveno transportnih, što predstavlja značajnu modernizaciju kopnenih snaga.

Ona je podsjetila da se sporazum o vojno finansijskoj podršci Vlade Turske Crnoj Gori odnosi na donaciju sredstava i opreme od proizvođača iz odbrambene industrije Turske.

„Tom nabavkom MO ojačaće transportne kapacitete novim motornim vozilima, jer većina teretnih vozila kojima Vojska trenutno raspolaže je starija od 30 godina“, rekla je Ljuljanaj Jovićević.

Kako je navela, kapaciteti i sposobnost VCG za realizaciju svakodnevnih zadataka značajno su pobošljani i nabavkom 20 terenskih vozila marke Toyota Hilux vrijednosti oko 720 hiljada EUR.

Ta vozila, kako je objasnila Ljuljanaj Jovićević, raspoređena su jedinicama Vojske radi prevoza ljudi i tereta i obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Kako je navela, za vozila će se koristiti u slučaju potrebe za podrškom civilnim institucijama i stanovništvu prilikom suprotstavljanja različitim vrstama izazova, rizika i prijetnji nevojne prirode.