Grupa građana okupljena oko inicijative “Stop groblju nad Oraškom jamom”, podnijela je zahtjev opštini Danilovgrad da se donose odluka o zabrani gradnje groblja na za to planiranoj lokaciji. Kako navode na Facebook stranici inicijative, opština Danilovgrad planira graditi groblje u blizini glavnog gradskog izvorišta –„ Oraška jama“.

Kada su formirane zone zaštite vodoizvorišta “Vidrovan” (Nikšić), groblje koje je tada bilo u blizini izvorišta je izmješteno.

Ovo se praktikuje u svim uređenim zemljama, što pokazuje i praksa članica Evropske Unije.

Istraživanja dokazuju da vode u blizini groblja postaju zagađene odnosno neupotrebljive. Tokom povećanih padavina, bakterije i gljive nastale truljenjem posmrtnih ostaka dolaze do vodotokova. Zato je zakonskim propisima zabranjena izgradnja groblja u zonama zaštite izvorišta.

Nažalost, ovo nije spriječilo Opštinu Danilovgrad da isplanira groblje unutar zaštitne zone vodoizvorišta.

Umjesto da na vrijeme isprave grešku, rukovodioci su naručili projekat za izmjenu zona sanitarne zaštite izvorišta “Oraška jama”. Ovim projektom, parcela na kojoj se planira groblje nije više unutar zona zaštite vodoizvorišta.

Opština Danilovgrad je saopštila javno građanima da još nije donešena konačna odluka o izgradnji groblja i da će se o tome tek raspravljati.

Nama iz grupe građana na sastanku sa prvim čovjekom uređenja prostora Opštine Danilovgrad je rečeno da je sva dokumentacija pripremljena i da se čeka ekološka saglasnost kako bi se krenulo u realizaciju projekta izgradnje novog gradskog groblja na Veljem polju.

Strpljivo čekamo odgovor predsjednice i pratimo ažurnost opštinskih službi od kojih očekujemo da rade za građane.

Ponavljamo zahtjev: Tražimo donošenje odluke o zabrani izgradnje groblja i definisanju nove lokacije.

U međuvremenu čekamo odgovor na pitanje: Koliko je do sada građane koštala kupovina parcele za groblje i priprema potrebne dokumentacije? – stoji u saopštenju Inicijative