Spomenici i Spomen ploče u Danilovgradu – Martinići, Topolovo, Donji Manastir Ostrog

SPOMEN – PLOČA U MARTINIĆIMA

U ovom selu — Martinićima 26. oktobra 1941. godine vođeni su pregovori između glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru i Boku i predstavnika Italijana o njihovom definitivnom napuštanju Crne Gore.

SPOMEN – OBILJEŽJE NA TOPOLOVU

Na ovom mjestu 20. novembra 1941. godine izvršena je smotra partizanskog bataljona „Bijeli Pavle” iz sastava crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku prilikom njegovog odlaska na Pljevlja. Bataljon je u svom sastavu imao 480 boraca. U pljevaljskog bici, 1. decembra 1941. Bataljon je imao 16 mrtvih i 38 ranjenih boraca. Četa iz
ovog Bataljona ušla je u sastav Prve proleterske brigade.

 

SPOMEN-PLOČA U DONJEM MANASTIRU OSTROG

Pod ovim krovom 8. februara 1942. sastade se crnogorska skupština crnogorskih i bokeljskih rodoljuba koji izabraše Narodno-oslobodilački odbor za Crnu Goru i Boku i uputiše narodu poruku:

NASTAVITE BORBU DO ISTRAGE NEPRIJATELJA, DO SLOBODE

Napomena: Ploča je polomljena i uništena 1992.