Mjesta i znamenitosti

Na katunu Bzo svoje stanove imali su mještani sela Slatine (Malikovići, Šaranovići), Međice i Podkraj Šaranovića. Bzo je…