Okupaciona vlast Austro-Ugarske

Kao svaka okupacijska vlast, i ova je imala glavni zadatak da osigura mir i poredak na prostoru Crne Gore. Za ostvarivanje tih ciljeva, bilo joj je na raspolaganju oko 800 činovnika i od 1.500 do 2.000 žandarma. Na prostoru Crne Gore nalazila su se početkom 1916. godine i 22 bataljona austrougarske vojske.

Izgled vodoskoka u vrijeme austro-ugarske okupacije Danilovgrada (1917).

Prve dane okupacije u Crnoj Gori, obilježilo je prikupljanje oružja – kako onog koje je bilo u posjedu crnogorske vojske, tako i onog koje se nalazilo kod stanovništva.

Danilovgrad 1917.

Prema evidenciji, prikupljeno je više od 65.000 komada raznog oružja, a vojne vlasti su procjenjivale da je kod stanovništva ostalo još oko 20.000 pušaka. Za posjedovanje oružja bile su predviđene veoma stroge kazne – od 5 do 20 godina teške tamnice.

Prostor ispred današnje zgrade SO Danilovgrad (Smotra italijanskih vojnika, avgust 1941.)

Istorija italijanske okupacije u Crnoj Gori obuhvata pitanje italijanskog ekonomskog prodora u taj mali dio zapadnog
Balkana.

Kako u predviđanjima političko-diplomatskih krugova koje je fašistički režim naslijedio, tako i u geopolitičkim planovima vojnih vlasti, Crnoj Gori je na šahovskoj tabli novog istorija mediteranskog poretka dodijeljena ekonomska uloga.

Danilovgrad, 21.04.1942. Smotra italijanske okupacione vojske pred zgradom današnje SO Danilovgrad.

Činjenica da taj projekat koji je politika italijanskog fašizma planirala nije počivao na čvrstim temeljima ne opravdava istorijske analize sa tezama o vojnom osvajanju koje je u XIX vijeku izvela posljednja među velikim silama.