Na katunu Bzo svoje stanove imali su mještani sela Slatine (Malikovići, Šaranovići), Međice Podkraj Šaranovića. Bzo je proplanak bogat dobrom ispašom, livadama i vrtovima. Na njega se izdizalo oko Đurđevdana ili malo kasnije, a vraćalo se krajem IX. mjeseca. Od sela do katuna je trebalo sa stokom pješačiti oko jedan sat. Nekada su kolibe bile dosta razbacane, a sada su tu viken­dice i moderne kuće.

U produžetku katuna na Bzo smjestili su se katuni Baba Boro­v Dô. Kao i u katunu Bzo, katunari Borovog Dola imali su zajedničku ispašu na proplanku i ublove za pojenje stoke i domaću upotrebu. Kolibe su bile dosta razbacane i razmaknute jedna od druge, a danas se umjesto njih nalaze vikendice – koliba više nema.

Na Borov Dô izdizali su stanovnici Jelenka (Brajovići), ispod Glavice u Bjelopavlovićima (Marunovići), i iz Slatine (Mišković, Praščević), iz Luke (Jovovići ) i iz Rsojevića (Pavićevići). Udaljenost ovih sela od katuna je od jednog do dva sata pješačenja sa stokom. Izdig je kao i u ostalim katunima na ovom području, oko Đurđevdana.

Picture

Bzo

Nalazi se na polju na oko 980 metara nadmorske visine. U daljini se naziru katuni-izletišta Baba i dalje na travnatoj uzvisini Borov Dô. Vršni greben Prekornice “proviruje” desno u pozadini.

* Najveći dio podataka o katunima na Prekornici preuzet je iz knjige gosp. Muje Spasojevića: Crnogorski katuni, u izdanju Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, Zagreb i Zajednice Crnogoraca, Split; 2006. (Edicija Tradicija)