U julu mjesecu otvoren je prvi omladinski servis u Danilovgradu. Na otvaranju smo imali priliku čuti da će isti raditi na konstantnom unapređivanju uslova sa ciljem povećanja mobilnosti i participacije mladih u svim segmentima društvenog života, sa posebnim akcentom na odgovornost mladih prema njihovim lokalnim sredinama.

Kako bi naše čitaoce upoznali sa servisom za mlade ali i predstavili ono što nas očekuje u budućnosti, razgovarali smo sa Marijom Popović, administratorkom Omladinskog servisa u Danilovgradu.

Marija nas je upoznala šta je to tačno Omladinski servis, koje su to sve nadležnosti i aktivnosti u okviru servisa i šta Danilovgrađani a posebno mladi mogu očekivati u narednom periodu.

S obzirom na aktuelnu epidemiju korona virusa, recite nam šta se sve uspjelo uraditi kroz omladinski servis?

U julu smo počeli sa promocijom i radom našeg omladinskog servisa uz podršku Ministarstva sporta i mladih  i vjerujem na opštu radost naše omladine realizovali značajan broj aktivnosti. Istina je da smo sa jedne strane hendikepirani aktuelnom situacijom epidemije Korona virusa, ali nas ista nipošto nije spriječila da radimo u skladu sa propisanim mjerama NKT-a.

Najprije, važno je reći šta omladinski servis predstavlja: Naime, Omladinski servis je opštinski prostor namijenjen mladima u kojem oni stiču znanje, vještine i iskustva koji doprinose njihovom ličnom, profesionalnom i društvenom razvoju. U OS sprovode se različite aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i interesovanja mladih, a zasnivaju se na principima i metodama neformalnog obrazovanja i učešću mladih u njihovom osmišljavanju i sprovođenju. Ovim pristupom u radu omogućava se iskustveno učenje i podstiče aktivizam mladih. U skladu sa svime što sam navela, oslanjajući se na normativni dio koji je donešen od strane Ministarstva sporta i mladih tu prije svega mislim na Nacionalnu strategiju za mlade i Zakon o mladima trudili smo se da ispoštujemo I napravimo široku lepezu događaja. Pa smo tako imali filmske večeri, predstave, izložbe slika, brojne radionice čiju su tematiku upravo birali naši mladi, debate, okrugle stolove ali i sastanke koje koristimo kao priliku za pregled evaluacije urađenog i nacrt plana za dalji rad.

Naša misija je da mladima damo prostor za razvoj sopstvenih ideja i inicijativa, da im pomognemo da kroz izgradnju jedne mreže mladih rade prije svega na sebi a onda I na razvoju svoje zajednice. Ne smijemo se voditi floskulom da su mladi budućnost, jer mladi zaslužuju da žive u kvalitetnoj sadašnjosti i izgrađuju budućnost po sopstvenim htijenjima.

Da li naše čitaoce možete upoznati koje su to sve aktivnosti koje jedan omladinski servis planira organizovati u budućnosti i na koji način se planiraju uključiti mladi ljudi iz Danilovgrada?

Omladinski servis prvenstveno treba da pruži mladima mogućnosti da ostvare svoje lične potencijale, da se razviju u svjesne, odgovorne i aktivne članove društva i da kao osnaženi pojedinci doprinose razvoju zajednice, pokazuju inicijativu i poštuju različitosti, te da daju aktivan doprinos razvoju zajednice.

Strategijom za mlade, Lokalnim planom akcije za mlade i programom ostvarivanja omladinske politike u oblasti javnog interesa precizirali smo ključne oblasti kojima ćemo se baviti, a to su: Zaposlenje mladih, obrazovanje, zdravlje, aktivizam, mobilnost mladih, slobodne vrijeme i kultura mladih. U skladu sa ovim oblastima pristupamo realizaciji aktivnosti, trudeći se da svaka od njih bude zastupljena, jer cijenimo da svaka od ovih oblasti zauzima krucijalnu važnost u životu svakog pojedinca. Naravno, napominjem konstantnu otvorenost da saslušamo i prijedloge mladih, šta oni žele da bude urađeno u našem gradu, jer nam je sugestija koju od njih dobijamo od izuzetne važnosti.

Ovom prilikom želim da pozovem sve mlade da se uključe u naš rad i da budu slobodni da dijele sa nama svoje želje I ideje, jer smo mi na zajedničkom putu i imamo zajednički cilj, a to je svakako bolji položaj mladih i njihova aktivna participacija u svim segmentima društva. Takođe, ja već sada moram pohvaliti interesovanje mladih za naš omladinski servis, ažurnost u slanju ideja i želja da što kvalitetnije sprovodimo omladinsku politiku.

Ako se ne varamo Omladinski servis nije isto što i Omladinski klub. Koje su to sve nadležnosti Omladinskog servisa? S obzirom da opština Danilovgrad ima razuđenu teritoriju, pa dobar dio mladih živi u Spužu, Martinićima, Novom selu i drugim naseljima na koji način će Omladinski servis a kasnije i Omladinski klub funkcionisati? Da li će i u tom smislu postojati više kancelarija, klubova? Recite nam zapravo na koji način se planira uključenje mladih ljudi iz opštine Danilovgrad?

Potrudiću se da objasnim razliku između pojmova koje ste pomenuli. Na osnovu Zakona o mladima za realizaciju omladinske politike i omladinskog rada osnivaju se omladinski servisi koji se dijele na omladinske klubove i omladinske centre.

Klub je prostor prilagođen potrebama mladih u cilju sprovođenja omladinskih aktivnosti (kao što je to slučaj u Danilovgradu), dok je centar veći, multifunkcionalni prostor (u kome se istovremeno može odvijati više aktivnosti) opremljen za sprovođenje omladinskih aktivnosti i omladinskog rada, dakle I jedan I drugi pojam uklapaju se u širinu pojma omladinski servis,  osnovna razlika bazira se na mogućnostima kapaciteta za rad. 

Mišljenja smo da je jedan klub dovoljan, uzimajući u obzir činjenicu da je Danilovgrad ipak mala Opština, ali Zakonom o mladima je propisana mogućnost da i drugi subjekti mogu otvarati omladinske klubove odnosno shodno Zakonu to može biti saradnja između Opštine I Ministarstva sporta i mladih, kao što je slučaj u Danilovgradu, zatim sama opština ili neka NVO koja se bavi omladinskom politikom.

Kao što sam već kazala sada imamo značajan broj mladih koji aktivno učestvuju u radu servisa i doprinose realizaciji naših aktivnosti, a način da zainteresujemo sve koji do sada nijesu bili dio naših aktivnosti je da ih informišemo o našim ponudama, da ih upoznamo sa našim radom I da sa njima podijelimo našu viziju dobronamjernosti I kontinuirane brige prema mladima, da u Ministarstvu sporta i mladih  mogu imati lojalnog partnera za unapređenje ličnih i profesionalnih kompetencija i zadovoljniji položaj u socijalnoj sredini.

S obzirom da ste Vi Administratorka Omladinskog servisa, da li biste nam rekli nešto o sebi i šta je to šta Vas je motivisalo da budete dio, vjerujemo, buduće uspješne priče?

Za funkciju administratorke omladinskog servisa prijavila sam se vođena dosadašnjim iskustvom i djelovanjem u polju omladinske politike, koje me je naučilo da moramo doprinosti razvoju svojih lokalnih zajednica, jer su to jedinice društva od kojih sve počinje.

Ako nema progresa na lokalnom nivou, nema ga ni na državnom. Sa obzirom na činjenicu da prije svega pripadam populaciji mladih, smatram da je moja odgovornost   utoliko i veća da budem kvalitetan saveznik i spona, između mladih i institucija sistema čija je nadležnost implementacija omladinske politike.

Vođena dozom entuzijazma, fleksibilnosti i izuzetnom dozom energije koju dozvolite mi da primijetim, mogu imati samo mladi ljudi, ubijeđena sam da možemo graditi ambijent po mjeri mladih. Moja dosadašnja praksa u omladinskom radu pokazala je da svaka realizacija omladinskog rada potiče od targetirane grupe u ovom slučaju mladih i mislim da se u tome ogleda njegova ljepota, jer daje mladima slobodu da budu kreativni, inovativni i uvaženi u društvu.

To je ono za šta ću se i zalagati: poštovanje glasa mladih, njegovo kontinurano osluškivanje sa jedne strane i aktivna realizacija sa druge strane. Takođe, moram istaći da sam ponosna što ipak živimo u socijalnoj sredini gdje se baštini stav da mladi ljudi predstavljaju najznačajniji resurs svakog društva i iskreno vjerujem da ćemo u narednom periodu raditi na još odgovornijoj brizi prema tom resursu.

Aktivnost koju ste najavili, „Šminkanje grada“, je naišla  na pohvale ali i na kritike dijela javnosti. Jedan dio građana je oduševljen što će se gradsko jezgro konačno urediti dok drugi ukazuju na mnogo veće i prioritetnije probleme. Recite nam kako se došlo do ideje, koji je cilj ovih aktivnosti i šta je to što se može očekivati kao nastavak? Pored idejnih rješenja kako mladi ali i oni stariji mogu pružiti podršku aktivnostima?

Podijeljenost u mišljenju je jako dobra i raduje me, vjerujem da ćete se složiti sa mnom da nikada ne možemo očekivati da će bilo koja aktivnost, ideja, projekat naići na apsolutno odobravanje ili apsolutno osporavanje, dobro je da imamo kritički raspoloženu masu, pogotovo onda kada je konstruktivna, to je ono što nam daje pokretačku snagu da preispitamo sopstveno djelovanje, unaprijedimo ga i sagledamo zajednički kako da naša realizacija bude za opštu dobrobit i zadovoljstvo.

Akcija ,,šminkanja grada“ je kao što sam već najavila ideja mladih danilovgrađanki i danilovgrađana koji su željeli da u svoj grad kroz umjetnički izraz unesu malo topline, oplemene prostor i iskažu ujedno brigu i odgovornost kako Danilovgrad izgleda, ali i naravno želju da on bude još ljepši. Mišljenja sam da je ovakva inicijativa veoma lijepa, ne zato što je zastupam, već zato što ćemo iz Danilovgrada poslati pozitivnu sliku svima, da mi mladi želimo da radimo na uljepšavanju našeg grada u svakom smislu te riječi i da iskreno želimo da ova akcija bude samo jedna u nizu aktivnosti kojima ćemo doprinositi ljepšem i urbanijem izgledu našeg grada.

Da li mladi Danilovgrada mogu koristiti prostorije Omladinskog servisa i na koji način? Šta je to što mogu očekivati?

Omladinski servis je tu za njih. Ministarstvo sporta i mladih uložilo je 30.000 eura u opremanje funkcionalnog prostora za svakog mladog čovjeka u Danilovgradu i svako ko želi da bude dio naše priče dobrodošao je, ali naravno to vrijeme koje mladi ljudi žele da provedu u našim prostorijama mora biti produktivno i osmišljeno, a na raspolaganju mogu imati sve resurse kojima naš omladinski raspolaže, međutim kao što sam navela to mora biti proaktivno jer je naš cilj da mladi budu aktivni kreatori i konzumenti svih sadržaja: kulturnih, edukativnih, zabavnih, zapravo svih aktivnosti u kojima mogu steći nova znanja, vještine kompetencije na bazi neformalnog obrazovanja. Želimo da njihov dolazak kod nas bude prilika da unaprijede kako sebe tako i svoje vršnjake, socijalnu sredinu. Naš primarni cilj je da podijelimo viziju otvorenosti za rad sa mladima i za mlade u njihovom najboljem interesu.

 

Koliko je danas teško motivisati mlade da uzmu učešća u svojim zajednicama?

Mišljenja sam da nije lako, ali svakako jeste izazovno, a svakom izazovu moramo pristupiti predano i odgovorno.

Mladi su jako kompleksna populacija društva, kada kažem kompleksna onda mislim da unutar te populacije imamo različite profile ličnosti, različita interesovanja i ciljeve i tu nema ništa sporno, to je potpuno prirodan proces, ali baš zbog toga trudim se da u sadržajima koje kreiramo bude zadovoljen svačiji ukus.

Povjerenje se gradi, a ja sam sigurna da ćemo mi našim rezultatima i konstanom ponudom, dešavanjima zavrijediti povjerenje omladine, u tom trenutku kada naši mladi osjete da smo mi tu zbog njih da u nama imaju odanog saveznika i partnera kako za realizaciju ideja i inicijativa tako i za pomoć i podšku ubijeđena sam da će motivacija za aktivnu participaciju u društvu biti na mnogo većem nivou, ali naš primarni cilj je da ih prvenstveno ohrabrimo jer sve ima neki proces koji mora da prođe kako bi na kraju konačan proizvod bio zadovoljavajući.

Veliko mi je zadovoljstvo što sam kao mlada osoba dio Ministarstva sporta i mladih i na taj način imam mogućnost da utičem i pospješujem zajedno sa kolegama iz ostalih opština aktivizam, volonterizam mladih, a na taj način sigurna sam i bolji doprinos mladih u svim segmentima društva.

 

Uz želju da Omladinski servis a kasnije po osnivanju i Omladinski klub budu rasadnik ideja i inicijativa, ostavljamo prostora za Vašu poruku čitaocima portala Volim Danilovgrad a posebno mladim ljudima.

Hvala Vam mnogo na interesovanju za naš rad, ali i na lijepim željama i riječima. Moja poruka za čitaoce vašeg portala, za mlade ljude i one manje mlade je potpuno univerzalnog karaktera i glasi: ,,Prilike se ne dešavaju, kreiramo ih sami“, stoga vas pozivam da budete dovoljno hrabri, izađete iz svojih zona komfora, vjerujete u sebe, ne čekate nikada na druge nego sami stvarate prilike , to je ono što garantuje uspjeh, uzimajući u obzir činjenicu da nikada čak i onda kada izgleda nemoguće ne odustajete.