Predsjednica Zorica Kovačević i predsjednik Skupštine opštine Zorana Boškovića održali su sastanak sa direktorom firme ,,Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” Radomirom Vuksanovićem i projektantom Goranom Jelićem , obzirom da će oni rukovoditi izradom projektne dokumentacije za izgradnju regionalnog puta Danilovgrad – Čevo, tačnije dionice koja se u dužini od 16 kilometara protežeod grada na Zeti do Markovine a po osnovu Ugovora zaključenog sa Direkcijom za saobraćaj ispred Ministarstva saobraćaja.